Ledenvergadering Plaatselijk Belang

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering op:

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)
Plaats: MFC De Swingel

AGENDA

1. Opening: welkom, en korte terug- en vooruitblik door voorzitter Tineke Dreijer

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2022.
Het verslag van de ledenvergadering van 2022 vindt u hier.

4. Jaarverslag van de secretaris (Het jaarverslag van de secretaris verslag leest u hier)

5. Jaarverslag van de penningmeester (Het jaarverslag van de penningmeester leest u hier)
Verslag van de kascommissie bestaande uit John v.d. Veen en Henk v.d. Ploeg. John v.d. Veen is aftredend. Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Na het verslag van de kascommissie wordt aan de ledenvergadering gevraagd de penningmeester decharge te verlenen.

6. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging.
Wettelijk is een aantal zaken veranderd, waardoor het noodzakelijk is de statuten aan te passen. Ook heb we enkele andere artikels geactualiseerd. De volledige concept statuten vindt u hier. Een toelichting op de wijzigingen vindt u hier. Wilt u een digitale of geprinte versie van één of meerdere van de hierboven genoemde stukken ontvangen, dan kunt u contact opnemen met secretaris Jan Sijtsema (pbwijnjewoude@gmail.com; 06 22627218)
Voor goedkeuring van de statuten dient 2/3 van de aanwezige leden met de statutenwijziging in te stemmen. Ook moet 50% van de leden aanwezig zijn. Is dit laatste niet het geval, dan wordt een extra ledenvergadering belegd op dinsdag 4 april om 19.30 u. in De Swingel. Na welkom en mededelingen is het enige agendapunt de wijziging van de statuten. Als 50% van de aanwezige leden op 4 april met de voorgestelde statutenwijziging instemt, dan is deze door de leden goedgekeurd!

7. Rondvraag

8. Pauze

9. Korte Presentatie van de Dorpsspiegel

10. Opstellen Dorpsvisie. Onze huidige dorpsvisie is niet meer actueel. Daarom willen we een nieuwe dorpsvisie opstellen. Wat vinden we als dorp de komende jaren van belang en willen we b.v. binnen 10 jaar proberen te realiseren? Samen met Doarpswurk willen we kiezen voor een heel andere opzet. Belangrijk te horen, hoe u hierover denkt. Suggesties zijn deze avond van harte welkom!

11. Even ontspannen
12. Sluiting

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *