Berichten van Plaatselijk Belang

Afsluiting Merkebuorren Wijnjewoude duurt nog tot en met 12 mei
De klinkers van Merkebuorren Wijnjewoude worden tussen huisnummer 98 tot kruising Ald Duerswâld vervangen.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via Ureterp en Bakkeveen. Waarschijnlijk heb je dit al gemerkt en mogelijk is vanaf 13 mei op dit gedeelte van de Merkebuorren weer verkeer mogelijk.

Afvalbakken hondenpoep
De eerste subsidieaanvragen zijn afgewezen. Een nieuwe periode voor subsidieaanvragen is ingegaan. Voor ons een reden opnieuw een aanvraag te doen ten behoeve van afvalbakken.

Nieuwe Woonvisie Gemeente Opsterland
De gemeente werkt op dit moment aan een nieuwe versie van de Woonvisie. Met deze Woonvisie legt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast.
In april 2017 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2017-2021 vastgesteld. De Woonvisie bepaalt de koers van het woonbeleid van de gemeente. Om een nieuwe Woonvisie op te stellen heeft overleg plaatsgevonden met allerlei belanghouders zoals Plaatselijk Belangen, woningcorporaties, Huurdersorganisatie de Bewonersraad, zorgpartijen en marktpartijen.

Op 20 april 2023 is door de vijf regiogemeenten in Zuidoost Fryslân een zogenaamde Regionale woondeal Zuidoost Fryslân afgesloten met de provincie Fryslân en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Hugo de Jonge. Doel hiervan is dat de gemeente Opsterland minimaal 530 woningen bouwt van de 900.000 woningen die Minister De Jonge wil bouwen in heel Nederland in de periode tot en met 2031. De inbreng van allerlei belanghouders en de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân zijn verwerkt in de (ontwerp) Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’.
Meer informatie over de woonvisie en de wijze waarop je hier kunt reageren vind je op de website https://www.opsterland.nl/ontwerp-woonvisie.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt je groenafval in mei alle zaterdagen brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *