WEN Stap voor Stap

Onze eigen dorpszonneweide is een feit! We zijn hiermee weer een stap dichterbij onze droom van een energieneutraal Wijnjewoude. Op Alde Maaie (vrijdag 12 mei) gaan we de zonneweide aan de Tolleane om 15.30 uur feestelijk openen.

De WEN Zonneweide (foto: Willem Ytsma)

En daar is alle reden toe, want de zonneweide is helemaal in eigen beheer gerealiseerd en gefinancierd. Er staan 1.600 panelen met een totaal vermogen van (962.000 kWh). Dat is voldoende groene stroom voor ca. 330 huishoudens.
Daarnaast levert de stroomopbrengst jaarlijks een mooi financieel resultaat voor het dorp dat besteed kan worden aan duurzame en sociale projecten. Er gaat dus niets in de zakken van een commerciële projectontwikkelaar!
Ook de biodiversiteit krijgt een boost want de brede groenstrook vol besdragende heesters wordt een eldorado voor vogels. En de zonneweide zelf wordt langzaam maar zeker met ‘hulp’ van schapen omgetoverd tot bloemrijk grasland. Daar kunnen insecten en andere kleine dieren voedsel en beschutting vinden.

Alde Maaie (12 mei) stond vroeger in Friesland symbool voor een nieuw begin, want dan werden nieuwe pachtovereenkomsten afgesloten en werd volop verhuisd. De dorpszonneweide staat ook voor een nieuw begin met duurzame energievoorziening, leefbaarheid voor plant en dier en vast inkomen.

In 2017 startte de voorbereiding met een tweetal dorpsbijeenkomsten. Ook daarna is het dorp intensief betrokken geweest bij de plannen, door onder andere participatie in de ‘Sinnetafel’ waar plaats en ontwerp van de zonneweide zijn besproken. Om zelfvoorzienend te worden levert de zonneweide een prachtige bijdrage. Het perceel is voor 25 jaar gehuurd.

Je bent van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening op 12 mei om 15.30 uur. ‘Bij Jolien’ verzorgt een toepasselijk hapje en een drankje. Kinderen zullen een insectenhotel plaatsen waarmee de biodiversiteit op het perceel extra gestimuleerd wordt.

 

Excursies naar monomestvergister geven meer inzicht

Op uitnodiging van werkgroep Leefbaarheid zijn ruim 40 dorpsgenoten op excursie geweest naar de monovergister van maatschap Stokman in Koudum. Daar wordt, net als in de plannen van WEN, groengas gemaakt uit vergisting van rundveemest van meerdere boeren. Lees het verslag van de werkgroep Leefbaarheid.

WEN heeft na afloop veel positieve reacties gehoord. Het bezoek, de toelichting van de heer Stokman en het verhaal van een buurtbewoner, blijken waardevolle inzichten te hebben opgeleverd. De excursies stonden onder leiding van de onafhankelijk voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid Arjen Bosch. Hij schetste onderweg in de bus hoe de werkgroep de eventuele overlast van groengasproductie op de RWZI vooraf gaat controleren, waarbij de deskundigheid van Arcadis zal worden ingezet. Ook dat gaf duidelijkheid. Er kwamen wel vragen over de omvang van de vergister, waar de werkgroep Leefbaarheid ongetwijfeld aandacht aan zal besteden.

Ondertussen werkt WEN hard aan de vraag van de werkgroep Leefbaarheid om na te gaan of groengasproductie op de RWZI mogelijk is zonder aanmerkelijke hinder voor de omwonenden. Om dat goed te kunnen bepalen moet eerst de gehele installatie ontworpen en getekend worden. Colsen is daar druk mee bezig. De uitkomsten zullen eerst door de werkgroep Leefbaarheid worden beoordeeld. Vervolgens is de ledenvergadering van WEN aan zet om te besluiten of er een vergunning aangevraagd gaat worden.
Informatie vanuit werkgroep Leefbaarheid vind je op www.wijnjewoude.net/groengas

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *