Berichten van Plaatselijk Belang

Beleidsverandering toewijzing huurwoningen
Woningbouwvereniging Elkien wil de bewoners een goede, passende woning bieden in een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. In de kleine kernen vereist dat een andere aanpak dan in de stad. Van vertegenwoordigers van verschillende plaatselijk belangen of vergelijkbare partijen hoort Elkien regelmatig dat de leefbaarheid in dorpen onder druk staat. Daarom stelt Elkien de komende twee jaar in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen, beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Een woningzoekende komt voor kernbinding in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef wordt bepaald hoe het verder zal gaan. Wijnjewoude is een van de 36 dorpen die mee mogen doen aan de proef!
Op frieslandhuurt.nl publiceert Elkien alle woningen die vrijkomen. Zijn er dorpsgenoten op zoek naar een huurwoning en willen ze in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.

Vertrouwen, verbinding en minder regels
In Warten is de Nationale Dorpentop gehouden. Aan de aanwezigen werd gevraagd met welke knelpunten we in het Noorden te maken hebben en hoe we hiermee om willen gaan.

Om kleine dorpen leefbaar te houden is in deze tijd een behoorlijke uitdaging. De middenstand verdwijnt, scholen, kerken en dorpshuizen worden gesloten enz. Duidelijk werd deze middag, dat er oplossingen op maat gezocht moeten worden. Het ene dorp is het andere niet. Wel kwamen er enkele adviezen uit, waar bijna alle dorpen iets mee kunnen:
– Minder regelgeving. Procedures kosten nu veel tijd, waardoor processen behoorlijk vertraagd worden en belangrijke ontwikkelingen t.b.v. de leefbaarheid niet van de grond komen. Ga meer uit van het vertrouwen in de ‘mienskip’.
– Schaf een groot deel van de aanbestedingsregels af. In de dorpen door de kleinschaligheid vaak niet haalbaar.
– Zorg voor verbinding in de dorpen. De bakker, de buurtwinkel, etc. maken deel uit van de dorpsgemeenschap. Men kent elkaar persoonlijk en men helpt elkaar. De winkelier verdient, omdat de dorpsbewoners zoveel mogelijk de boodschappen in het eigen dorp doen, een redelijke boterham. Een actieve middenstand bevordert de leefbaarheid in het dorp! De ene hand wast de andere schoon!
Alle ideeën worden samengevat in een manifest dat begin juli aan de politici in Den Haag wordt aangeboden.

Week van de Ontmoeting
De Week van de Ontmoeting, de Nationale Sportweek en de Burendag wordt georganiseerd van 15 september t/m 8 oktober 2023.

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Een op de drie mensen in de gemeente Opsterland voelt zich best eenzaam. Hoe dat komt is voor iedereen verschillend. Wél is het mogelijk om hier iets aan te doen! En dat is belangrijk, want eenzaamheid gaat niet vanzelf over.

In de gemeente Opsterland wordt net als vorig jaar de Week van de Ontmoeting georganiseerd. Deze week combineren wij met de Nationale Sportweek en Burendag.
Oproep: denk na over een ontmoetingsactiviteit

Wij roepen alle inwoners van de gemeente Opsterland op om na te denken over een ‘ontmoetingsactiviteit’. Klein, groot, voor de straat, voor de wijk, samen met de buurt of samen met andere partijen. Inwoners kunnen een aanvraag doen voor een Ontmoet & Beweeg cheque ter waarde van € 200. om zo’n activiteit te organiseren. Hierbij is er veel mogelijk: samen eten en drinken tijdens buurtborrels, barbecues en high-tea. Lekker actief bezig zijn door te fietsen, knutselen, wandelen, klussen, sporten, film kijken, plezier maken op springkussens, speurtochten en/of een voorleesochtend organiseren.
Er wordt in een volgende nieuwsbrief aangegeven hoe deze Ontmoet & Beweeg cheque kan worden aangevraagd. Heeft u in de tussentijd vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar robert.de.jong@opsterland.nl of bel naar 06 57129723.

Dorpsfeest
De commissie had weer gezorgd voor een afwisselend programma. Voor iedereen wat wils! Fijn dat we zo samen een aantal dagen feest mochten vieren. Hartelijk dank aan allen, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt je groenafval naar het Groenbrengpunt in Ureterp brengen op zaterdag 1 en 15 juli.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *