WEN Stap voor Stap januari 2024

Stimuleringsregeling 2 gestart
Nadat de eerste stimuleringsregeling met succes werd afgesloten aan het eind van 2023, gaan we per 1 januari 2024 van start met ‘Stimuleringsregeling 2’. Deze keer is er een bedrag van € 1.000,- beschikbaar voor elk adres in Wijnjewoude. Je kunt dit bedrag in 2024 en 2025 besteden aan energiebesparende maatregelen.

De regeling lijkt inhoudelijk op de eerste regeling die ongeveer driekwart van alle Wijnjewoudsters heeft gestimuleerd tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen.
We richten ons in de tweede regeling nog meer op gasbesparing. Witgoed valt niet meer onder de regeling en een bijdrage voor zonnepanelen kan alleen aangevraagd worden als er een (hybride) warmtepomp aanwezig is of geïnstalleerd wordt. Hiermee kan je verder met de stappen uit jouw persoonlijke energie bespaarplan!

Inmiddels kreeg iedereen de nieuwe WEN-waardebon in de brievenbus met een nieuwsjaargroet van WEN. Kijk op de hier voor de voorwaarden en doe je aanvraag!
Heb je vragen of wil je hulp bij het vinden van de beste energiebesparende maatregelen voor jouw huis en portemonnee? De vrijwillige energiecoaches komen graag bij je langs! Ook zijn zij opgeleid om met een warmtebeeldcamera de warmtelekken in je huis te ontdekken. Mail naar besparen@wen.frl.

Groengas plannen nu wetenschappelijk onderbouwd en erkend
Universiteit Wageningen heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de uitstoot van melkveehouderijen die mee willen doen met groengas plannen in Wijnjewoude ‘De Friese Drieslag’. Uit het wetenschappelijke rapport, dat op 5 december is aangeboden aan gedeputeerde Femke

Wiersma, blijkt dat bij deelname aan De Friese Drieslag, de verwachte vermindering van uitstoot van stikstof en broeikasgassen op de boerderij uiterst gunstig is. Maar liefst 45% stikstof en 78% broeikasgassen. En dat, terwijl er ook voldoende groengas wordt opgewekt om ons dorp aardgasvrij (dus fossielvrij) te verwarmen.

Minister Adema op bezoek
Niet alleen de gedeputeerde werd hier enthousiast over, de volgende dag belde het ministerie van LNV, dat demissionair minister Piet Adema op 18 december graag met de Wijnjewoudster boeren en WEN kennis wilde maken. En zo gebeurde.
Na het keukentafelgesprek bij maatschap Veenstra vertelde Adema dat hij De Friese Drieslag als voorbeeld ziet voor Nederland. Hij wil zijn best doen om de pilot in Wijnjewoude te realiseren, zodat de melkveebedrijven in Nederland hun uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen en bijdragen aan de productie van groengas.

Deelname aan De Friese Drieslag vereist wel een aanpassing van de stalvloer, waardoor verse mest in een aparte opslag geschoven kan worden. De coöperatie haalt de dagverse mest regelmatig op en brengt het naar de centrale vergister. Voor deze investering wil Adema een vergoeding vanuit het stikstoffonds beschikbaar stellen. Verder wil hij er in Brussel voor pleiten om vergiste en gestripte mest (extra van stikstof ontdaan), als kunstmest aan te merken. Dat scheelt een grote hoeveelheid energievretende kunstmest productie.
Kijk hier voor meer info, uitzendingen Omrop Fryslân en krantenartikelen.

Al vier huurders met een hybride warmtepomp van WEN
Het verhuurbedrijf van WEN raakt inmiddels goed op stoom. Er zijn nu vier huishoudens in een huurwoning van Elkien en een woningeigenaar die een hybride warmtepomp (en zonnepanelen) van WEN willen huren. Daarmee besparen ze minstens 50% op hun gasverbruik en dus, afhankelijk van de individuele situatie, maandelijks een flink bedrag aan energiekosten. Bij één bewoner met een huurwoning is het inmiddels geïnstalleerd en ze is er ongelofelijk blij mee! Wil je meer weten?
Mail naar besparen@wen.frl.

Instellen Raad van Toezicht
In de ALV van 18 december was de vergadering akkoord met de gewijzigde statuten van WEN.
Omdat niet het vereiste quorum aanwezig was volgt er binnenkort nog een (digitale) ALV, voordat de notaris alles formeel kan bevestigen.
Het bestuur is blij met deze professionalisering van WEN waardoor het toezicht op het bestuur nu ook goed geregeld kan worden.
De zoektocht naar goede kandidaten is  gestart. Ken jij iemand die geschikt is, stimuleer deze persoon om te reageren en deel de advertentie.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *