Berichten van Plaatselijk Belang

Op de ledenvergadering van 19 maart jl. kwam de Dorpsvisie aan de orde. Deze werd ingeleid door Postbode Siemen, Irma en Ingrid, waarna de Dorpsvisie werd gepresenteerd. Daarna vroeg Postbode Siemen de leden deel te nemen aan werkgroepen t.w. (bestaande) werkgroepen Nieuwbouw, Historische werkgroep Wijnjewoude en Bloeizone en aan de (nieuw in te stellen) werkgroepen Financiën en Verkeersveiligheid.
Bekijk hier de Dorpsvisie en het filmpje met Postbode Siemen.

Voor het samenwerken van verenigingen wordt een bijeenkomst belegd voor belangstellende verenigingen. In de Bân van mei lees je hier meer over. Zie voor verdere informatie onze Dorpsvisie. Ook kan je contact opnemen met Jan Sijtsema (pbwijnjewoude@gmail.com; 06 22627218). Ook om je op te geven voor een werkgroep. Als er te weinig aanmeldingen zijn voor een in te stellen werkgroep, dan worden de te bereiken doelen aangepast. Dat geldt ook voor de al bestaande werkgroepen.

Dus geef je op. Het is belangrijk voor ons dorp en vele handen maken licht werk!

Wegwerkzaamheden Weinterp
Aannemersbedrijf Schagen uit Hasselt gaat werkzaamheden aan de weg Weinterp te Wijnjewoude uitvoeren voor de gemeente Opsterland. Als gevolg van deze werkzaamheden is een gedeelte van de weg afgesloten vanaf 8 april t/m 20 april 2024. Aanwonenden en aanliggende bedrijven kunnen met beperking gebruik van de weg blijven maken. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute met borden aangegeven.

Nieuwbouw
De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan loopt op dit moment. Er zijn op het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingediend. Het definitieve wijzigingsplan is gepubliceerd en ligt nu ter inzage. Hierop kan nog gereageerd worden. Als dit niet het geval is, dan is de bestemming onherroepelijk.
Ondertussen is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor de sloop van de school. Ze zijn nog wel afhankelijk van de nutspartijen voor het verwijderen van de nuts-aansluitingen. Deze zijn aangevraagd en het is van belang dat deze vroegtijdig verwijderd of afgesloten worden. Ook voor de ecologie is de gemeente bezig de nodige voorbereidingen te treffen.

Contributie
In de maand april zal de automatische incasso plaatsvinden van het lidmaatschapsgeld (€ 7,50). Degenen die een machtiging tot automatische incasso hebben ingevuld, kunnen dus deze maand een afschrijving verwachten. Contant betalen kan natuurlijk ook. Hiervoor hoef je niets te doen, wij zullen het bij je thuis komen innen. Met jouw lidmaatschap kunnen wij onze vaste lasten blijven voldoen en initiatieven in ons dorp ondersteunen.

Hondenpoepbakken
De gemeente heeft toegezegd drie bakken te leveren. Er zijn bij ons vier verzoeken binnen gekomen. Gevraagd is bakken te plaatsen bij ‘It Wâldhûs’, Finnepaed, Merkebuorren richting Weinterp en hoek Loksleane/Ald Duerswâld. Besloten is ook de vierde aanvraag te honoreren. We hopen, dat we binnenkort tot plaatsing van de bakken kunnen overgaan. De gemeente is bereid deze te legen.

Groenbrengpunt Ureterp
Je kunt jouw groenafval op 6, 13 en 20 april brengen naar het Groenbrengpunt in Ureterp.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *