WEN Stap voor Stap april 2024

Werkgroep Leefbaarheid heeft haar opdracht ‘Onderzoek welke varianten van monovergisting haalbaar zijn en analyseer of zo’n variant zonder overlast kan functioneren’ voltooid. Op 21 maart werd het eindrapport door voorzitter Arjen Bosch aangeboden aan wethouder Durk Durksz.

Durk Durksz ontvangt het eindrapport van de werkgroep Leefbaarheid 2

In 2021 heeft de gemeente, met instemming van de buurtverenigingen van Wijnjewoude, de werkgroep, bestaande uit inwoners van het buitengebied en vertegenwoordigers van WEN, samengesteld. Arjen Bosch van Katalys heeft deze werkgroep begeleid. Katalys ondersteunt inwoners bij complexe ruimtelijke plannen.

Wethouder Durks reageerde met:
“It is in goed en yngreven ûndersyk. Wat it sa sterk makket is dat het rapport ta stân kaam is troch partijen dy ’t der ta dogge. Meiprate, ek al bin je yn it foar it earne net mei iens of ha je d’r soarch oer, dat soene minsken mear dwan moatte. Sa sitst ticht by it fjoer en kinst meidwaan oan diskusje en krityske fragen stelle. Ik ha in soad waardering foar dizze wurkgroep. Mei troch ynset fan dizze wurkgroep is it ûndersyk sels wiidweidiger wurden.”

De aanbeveling van de werkgroep, om in samenwerking met dorp en gemeente te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en verkeersafwikkeling, wordt met plezier door WEN overgenomen. Maar eerst gaat onze aandacht uit naar de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Werkgroep Leefbaarheid heeft aangetoond dat participatie werkt. Aanvankelijke scepsis veranderde langzaam maar zeker in vertrouwen. En de suggesties van de werkgroep om, met verdere verbeteringen aan de installatie, flink onder de normen voor overlast te blijven, zijn allemaal door WEN overgenomen. Lees hier de eindconclusies van werkgroep Leefbaarheid.

Hybride warmtepomp huren bij WEN
In Wijnjewoude hebben al ruim 100 woningeigenaren een hybride warmtepomp aangeschaft waarmee ze hun gasverbruik met meer dan de helft te verlagen. Met gemiddeld zo’n zes zonnepanelen kunnen zij het stroomverbruik van de hybride warmtepomp opvangen.
WEN vindt dat iedereen in het dorp, dus ook huurders, maatregelen moet kunnen nemen om het energieverbruik en de energiekosten te verlagen. Daarom zijn we als coöperatie hybride warmtepompen gaan verhuren aan huurders van woningcorporatie Elkien. Vier bewoners hebben afgelopen winter een hybride warmtepomp geïnstalleerd in hun huurwoning. Hun eerste ervaringen zijn positief.
Inmiddels zijn we druk bezig om de financiële middelen te regelen zodat alle huurders die dit willen een hybride warmtepomp kunnen huren. Daarnaast gaan we in overleg met Elkien en we hopen dat de woningcorporatie mee wil werken om alle belangstellende huurders te faciliteren.

Nu is het wel van belang dat WEN een idee krijgt hoeveel mensen belangstelling hebben om te onderzoeken of het bij hen ook de maandlasten kan verlagen.

Belangstelling?
Wil jij weten of het voor jou ook interessant kan zijn om je gasverbruik en energielasten te verlagen door een hybride warmtepomp te huren?
Laat het ons weten. Je zit nergens aan vast. Het gaat ons puur om een beeld te krijgen hoeveel mensen belangstelling hebben.
Je kunt mailen naar Tina Hulst op besparen@wen.frl of bellen of een whatsapp berichtje sturen naar 06 30975887

Enkele reacties van  huurders van het eerste uur:

Algemene Ledenvergadering 15 april
In deze vergadering die openbaar toegankelijk is, zullen de volgende punten speciale aandacht krijgen: Terugblik 2023; voorstel benoeming leden Raad van Toezicht; update verhuur hybride warmtepompen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *