Nieuws van de Swingel

Na 40 dagen fietsen en een beetje bijkomen herneemt het gewone leven zich. Dus ook de betrokkenheid bij en de activiteiten van de Swingel zijn weer als vanouds. Tijdens mijn Camino is gebleken dat de Swingel best even zonder mij kan en zo hoort het ook.

Het bestuur houdt zich bezig met de toekomst van de Swingel. Alles wat beter kan en nieuwe initiatieven, maar evalueert ook haar eigen handelen en de gang van zaken in de Swingel. Er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis, hoe jammer ook. Een voorbeeld daarvan was de gang van zaken in de cafetaria op Koningsdag. Het was drukker dan verwacht en de eigen personeelsbezetting was niet op orde. Een ieder die hier last van heeft gehad bieden wij onze verontschuldigingen aan. Wij werken er hard aan dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

Niet helemaal nieuw, maar vanaf 1 mei wel in vaste dienst, zwaait Fenna van der Woude nu de scepter in de cafetaria van de Swingel. Fenna is enthousiast en ambitieus. Daar verwachten wij veel goeds van.

Met de Gemeente is overeengekomen dat de Swingel zal worden voorzien van nieuw hekwerk en een nieuw fietsenhok. Dit alles in verband met de herinrichting van het terrein van de voormalige OBS.

Binnen de Swingel is een ruimte die voorheen werd gebruikt voor opslag nu ingericht als kantoor. Administratie, planning en allerlei andere zaken hoeven nu niet meer bij medewerkers/bestuurders thuis te gebeuren maar kunnen in het kantoor van de Swingel plaatsvinden.

De financiële administratie van de Swingel is jarenlang gevoerd door vrijwilligster Appie de Haan. Als penningmeester weet ik hoeveel werk zij heeft verzet. Als bestuur danken we Appie daar zeer voor. De administratieve taken worden na de overdracht in het vervolg ingevuld door Fenna van der Woude.

De ontwikkelingen van de Swingel zijn zodanig dat er behoefte is aan een eigen website. Op dit moment wordt aan realisatie hiervan hard gewerkt. Zodra het kan, gaat deze website de lucht in. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

De ontwikkelingen bij de fitness zijn ronduit positief. Steeds meer inwoners van Wijnjewoude kunnen de fitnessruimte vinden. Vanzelf moet men wel lid worden. Helaas zien we ook ongeoorloofd gebruik. Er zijn met name jongeren die op een lidmaatschap van iemand anders in de fitnessruimte zijn. Dit wil het bestuur absoluut niet. Derhalve worden er maatregelen genomen om dit verschijnsel tegen te gaan. Wel roepen we leden van de fitness op hun druppel niet aan iemand anders ter beschikking te stellen.

Alex van der Meer
Bestuur de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *