Berichten Plaatselijk Belang

Voor al uw vragen en opmerkingen
Zaterdagmorgen 13 juli zijn we van 10.00 – 11.00 uur weer present in de Buurtsuper voor al uw vragen en opmerkingen. Van harte welkom!

Woningbouw
Er zijn geen bezwaren binnengekomen op de plannen om woningen te bouwen op het terrein van ‘It Twaspan’. Het plan is onherroepelijk en de bestemming is definitief.
De verdere planning is nog onzeker. De vraag is wanneer de nutsvoorzieningen worden verwijderd. Wel gaat de gemeente ondertussen verder met de voorbereidingen, zodat na de sloop de kopers meteen van start kunnen gaan.

Met de gemeente is nog geen overleg geweest over de ‘rode contouren’, waar we als dorp mee te maken hebben (zie voor verdere informatie de Bân van juni). Dit door ziekte van de betreffende wethouder.

Dorpsvisie: opgave werkgroepen
Gelukkig hebben zich enkele dorpsgenoten gemeld voor de werkgroepen. Voor de werkgroep verkeersveiligheid hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld. We hebben de afgelopen maanden gemerkt, dat inwoners over de verkeersveiligheid wel een mening hebben, maar we deze soms pas horen nadat de situatie is aangepast. Daarom is het belangrijk, dat in het voortraject zoveel mogelijk meningen worden gehoord en daarvoor is de werkgroep Verkeersveiligheid bedoeld.

Bestuurlijk Overleg
Op 7 mei hadden we bestuurlijk overleg. Verschillende aandachtspunten kwamen ter sprake, zoals de woningbouw, de dorpsvisie, de recreatieve fietspaden en de onveilige verkeerssituaties. Over het oude benzinestation zijn gesprekken gaande met de eigenaar. Inzet van de gemeente is een totaal oplossing voor het gehele gebied (beide benzinestations) te vinden. Het gaat de gemeente ook niet snel genoeg en wil dit oplossen.

Wegbewijzering
Het is de bedoeling dat de wegbewijzering geactualiseerd wordt. Naast het vernieuwen van de borden op de kruising Merkebuorren/Welfingstrjitte, kruising Te Nijenhuiswei/Merkebuorren en kruising Welfingstrjitte/Meester Geertswei vragen we de gemeente borden te plaatsen bij De Koepel, kruising Merkebuorren/ Loksleane en kruising Duerswâld/Breeberchspaed.

Buurtkast
We hebben in de Buurtkast geen koeling. Dat betekent, dat het in de kast deze zomerse dagen erg warm is. Wilt u doneren? Dan graag droge producten, zoals rijst, pasta’s, thee, enz. Ook tandpasta en b.v. douchespulletjes kunnen in de kast. Hartelijk dank namens degenen, die het echt nodig hebben!

We zijn er voor elkaar
Soms hebben we het gevoel van ‘ieder voor zich’. Gelukkig zijn er tal van voorbeelden, dat we er ook voor elkaar zijn. Fijn is te lezen, dat een groep ondernemers uit Wijnjewoude ervoor gezorgd heeft, dat er een touringcar beschikbaar is voor alle schoolreisjes!

Nieuw telefoonnummer Dokterswacht
Vanaf 1 juli 2024 heeft Dokterswacht Friesland een nieuw telefoonnummer en een gewijzigde werkwijze. Met het nieuwe telefoonnummer betaalt de beller geen extra belkosten. Ook is het nummer bereikbaar voor mensen met een prepaidkaart of een buitenlands mobiel telefoonnummer. Waarom een nieuw nummer?
Dokterswacht kreeg regelmatig opmerkingen over de extra belkosten van het 0900-nummer en dat mensen met een prepaid kaart of een buitenlands mobiel nummer niet konden bellen naar 0900-nummers. Daarom is er gekozen voor een 085-nummer, waarvoor dit niet geldt. Verwijzen naar website voor zelftriage
Daarnaast voert Dokterswacht een nieuwe werkwijze in. Mensen met spoedklachten buiten de openingstijden van de eigen huisarts worden gevraagd eerst digitale zelftriage te doen op de website van Dokterswacht. Digitale zelftriage is een instrument waarmee mensen kunnen beoordelen of en wanneer het nodig is om contact op te nemen met Dokterswacht. Hiervoor vullen ze, indien mogelijk, een aantal vragen in over hun klachten. Direct daarna krijgen ze advies of het kan wachten totdat hun huisarts weer bereikbaar is of dat ze Dokterswacht kunnen bellen.
Uit ervaring blijkt dat veel mensen met Dokterswacht bellen, terwijl na triage blijkt dat het niet nodig is om direct zorg te leveren. Het gevolg is lange wachttijden en de mensen met échte spoedklachten moeten lang wachten totdat ze worden geholpen. Dit wil Dokterswacht zoveel mogelijk voorkomen en daarom verwijzen ze eerst naar de website. Het telefoonnummer van Dokterswacht en de mogelijkheid om te chatten staan hier ook op.
Het telefoonnummer van Dokterswacht wijzigt per 1 juli 2024 naar 085 0820 820. Heeft u in uw communicatiemiddelen het telefoonnummer van Dokterswacht vermeld staan? Wij verzoeken u dit te wijzigen naar ons webadres: www.dokterswacht.nl.

Hulp nodig bij relatie en scheiding?
RenS staat voor Expertise Team Relatie en Scheiding en is onderdeel van het gebiedsteam van de gemeente Opsterland. Wij weten hoe complex een relatie en/of scheiding kan verlopen en hoe lastig het is om informatie te vinden die helpt om een goede keuze te maken. Wij hebben veel geïnvesteerd in het opdoen van kennis. Ook zijn wij opgeleid om een passend hulpaanbod te kunnen bieden. Soms ondersteunen wij zelf vanuit RenS. Lukt dit niet? Dan weten we welke organisaties passend zijn om te helpen. Wij denken onafhankelijk met u mee over:
Hoe kunt u de communicatie tussen u en uw (ex-)partner verbeteren?
Wij hebben besloten te gaan scheiden maar hoe vertellen we het de kinderen?
Wat moet er bij een scheiding allemaal geregeld worden en waar beginnen we?
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in deze lastige periode? Stuur ons dan een mail naar rens@opsterland.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Formulieren evenementenvergunning gewijzigd
Er zijn nieuwe formulieren en documenten voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Deze vindt u op de website van de gemeente Opsterland. De gemeente hoopt dat het aanvragen van de vergunning hierdoor makkelijker wordt.

Verhalenavond op 15 november
Verhalenavond is een geweldig evenement in Fryslân om dorpsbewoners aan elkaar te verbinden en elkaar echt te leren kennen. Door het delen van persoonlijke verhalen ontstaat begrip en nieuwsgierigheid naar elkaar waarna vaak de mooiste gesprekken ontstaan. Soms worden verhalen verteld op één plek in een dorp maar een route langs verschillende huiskamers, de dorpskroeg, een schuur en een kerk is ook een mogelijkheid. Het belangrijkste wat je nodig hebt is een aantal vertellers en een plek om te vertellen. Er komt nu vast al iemand in je gedachten naar boven die goed kan vertellen of een mooie plek waar verhalen verteld kunnen worden. Deze mail is ter inspiratie en hopelijk neemt ook Wijnjewoude deel aan de Verhalenavond op vrijdagavond 15 november. Voor vragen kun je contact met het team, dat de Verhalenavond in Fryslân organiseert. Mail dan naar info@verhalenavond.nl.
Wil je helpen het te organiseren, dan horen we dat graag. (pbwijnjewoude@gmail.com; tel. 06-22627218)

Groenbrengpunt Ureterp
U kunt uw groenafval naar het Groenbrengpunt in Ureterp brengen op zaterdag 6 en 20 juli.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *