Nieuws van uw Buurtsuper

Hoe gaat het met de winkel?
Van tijd tot tijd komen de ondernemers van de Buurtsupers bij elkaar en spreken dan met het management van Boon Food Group, de organisatie die onze winkel belevert. Tijdens de laatste bespreking werd duidelijk dat onze Buurtsuper zeer goed presteert en op dit moment wel 10% beter scoort dan vorig jaar! Heel voorzichtig zien we de omzet en het aantal klanten stijgen en dat is een goed teken, want het bewijst dat de winkel levensvatbaar kan zijn.

Geen tabak meer in de winkel
Door wetgeving is vanaf 1 juli de verkoop van tabak in supermarkten verboden. We kunnen u dus niet meer zoals u dat gewend bent, aan tabak helpen.
Aanvankelijk wilden we een tabak-speciaalzaak openen in een ruimte met een aparte ingang van buiten. Regelgeving maakt de uitvoering daarvan echter zó ingewikkeld, dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de revenuen uit de tabak verkoop. De Buurtsupers sluiten hiermee aan bij het beleid dat ook door Albert Hein en Poiesz wordt gevoerd en staken dus de verkoop van tabak.

Spek de Voorraad
Veel Wijnjewoudsters hebben destijds een bedrag aan De Buurtsuper geleend onder de actienaam: “Spek de Voorraad”. We kunnen met trots zeggen dat dit geleende bedrag inmiddels nagenoeg helemaal is terugbetaald. Iedereen die meedeed destijds, nogmaals van harte bedankt!

Toekomst van de winkel ongewis
Het is van meet af aan de bedoeling geweest dat er een ondernemer wordt gevonden om de winkel naar een hoger plan te stuwen. We zijn dus naarstig op zoek geweest. Sinds de herfst van 2023 voerden we gesprekken met een belangstellende ondernemer en waren we hoopvol op weg naar een overname later dit jaar. De gesprekken zijn echter onverwacht afgebroken. En we zijn dus wéér op zoek.
U heeft ongetwijfeld de advertentie in de Sá en in de Leeuwarder Courant gezien. Als we dit stukje voor de Bân schrijven, hebben we nog geen reactie ontvangen.
Toen de winkel in november 2022 dreigde te sluiten, besloten we de zaak over te nemen, tijdelijk “op de winkel te passen” en zo spoedig mogelijk een nieuwe ondernemer te zoeken. Inmiddels duurt deze “tijdelijke situatie” al ruim anderhalf jaar.
Langzamerhand doet zich nu de vraag voor: als er geen ondernemer te vinden is, wat dan? Is dan, ondanks dat er goede vooruitzichten zijn voor een gezonde winkel waar een boterham te verdienen valt, sluiting alsnog onvermijdelijk? Of is een andere vorm mogelijk waarbij de participatie en betrokkenheid van het dorp garant staat voor de voortzetting van de winkel.? Vragen waarop nu nog geen duidelijk antwoord is!
Samen met de medewerkers blijven wij ons in ieder geval inzetten voor het behoud van de winkel voor het dorp.

Tot ziens in uw buurtsuper,
Arie van Dijk en John van der Veen

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *