Extra vergadering Plaatselijk Belang

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC De Swingel

Uitnodiging voor de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt de leden uit voor de ledenvergadering op:

Datum: dinsdag 4 april 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: MFC De Swingel (bovenzaal)

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging.
Wettelijk is een aantal zaken veranderd, waardoor het noodzakelijk is de statuten aan te passen. Ook hebben we enkele andere artikels geactualiseerd. Lees hier de gewijzigde statuten: Statutenwijziging Vereniging voor PBW voor de ledenvergadering 2023.

Wilt u een digitale of geprinte versie van de gewijzigde statuten ontvangen, dan kunt u contact opnemen met secretaris Jan Sijtsema (pbwijnjewoude@gmail.com; 06-22627218)
Als 50% van de aanwezige leden op deze tweede ledenvergadering over de statuten instemt met de voorgestelde wijzigingen, dan zijn de gewijzigde statuten door de leden goedgekeurd!

4. Sluiting

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *