Informatieavond verkeer&veiligheid

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC de Swingel

Op 15 november 2018 organiseert de werkgroep Verkeer & Veiligheid een interactieve informatieavond voor alle inwoners van Wijnjewoude. Tijdens deze avond zal de werkgroep u informeren over de vorderingen die zijn gemaakt, waar we nu staan en wat u nog kunt verwachten. Daarnaast zal verkeersdeskundige Sjoerd Nota kort iets vertellen over Shared Space en zijn bevindingen van de verkeerssituatie in Wijnjewoude.

Sjoerd is als verkeersdeskundige werkzaam aan de NHL Leeuwarden en wordt veel gevraagd door gemeenten en provincies om zijn kennis en ervaring in te zetten bij het realiseren van nieuwe plannen. Hij doet op dit moment voor de gemeente Opsterland onderzoek naar de uitwerking van de gebiedsontwikkeling rondom de N381 en zal tijdens de informatieavond als onafhankelijk deskundige zijn bevindingen over Wijnjewoude toelichten. Niet alleen zal hij de verschillende Shared Spaces in ons dorp bespreken en hoe wij als dorp hier mee om kunnen, of misschien wel moeten gaan, hij zal ook vanuit zijn ervaring in andere dorpen voorbeelden geven over wat u kunt doen om in uw straat de verkeersveiligheid te vergroten en de overlast te verminderen.

Mocht u nu het idee hebben dat het een saaie avond wordt waarin u moet luisteren naar bovenstaande verhalen dan heeft u het mis. U zult namelijk actief bij de avond worden betrokken. Zoals u eerder heeft kunnen lezen hecht de werkgroep veel belang aan de input vanuit het dorp. Daar zal ook tijdens deze avond om gevraagd worden. Iedereen heeft wel een idee over hoe de verkeerssituatie bij hem of haar in de straat verbeterd zou kunnen worden. Tijdens deze avond krijgt iedereen uitgebreid de kans om deze ideeën te bespreken, uit te werken en hier vragen over te stellen aan Sjoerd Nota of de werkgroep. Met uw inbreng en ideeën kan de werkgroep de volgende stap zetten in het verhogen van de verkeersveiligheid en het verminderen van de overlast in Wijnjewoude. Het uiteindelijke doel is namelijk om met de uitkomsten van de avond in gesprek te gaan met de gemeente en de politie en deze uit te werken tot realistische en haalbare maatregelen.

Zaal open om 19:00 uur.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *