Ledenvergadering Uitvaartvereniging Eert De Doden

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: informatie volgt

De ledenvergadering van EDD is op maandagavond 19 maart.
Alle leden zijn van harte welkom.

Na de pauze zal Neeltje Haisma uit Bakkeveen het een en ander vertellen over het Hospice. Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vergadering 6 maart 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie: J. Bouma en T. Kiers
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Mededelingen:
– Vaststellen ledenkorting
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet-herkiesbaar A. Drenth-Hoekstra
Kandidaat: H. van der Bij
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Mevrouw N. Haisma uit Bakkeveen zal ons iets vertellen over het Hospice.
12. Sluiting

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *