Avond met Werkgroep Leefbaarheid 2.0

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: Gebouw de Driehoek

Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) heeft plannen om groen gas op te wekken uit rundveemest via mono-mestvergisting om zo Wijnjewoude aardgasvrij te maken.

Omdat er zorgen zijn over eventuele overlast heeft de Gemeente aan de buurtverenigingen van het buitengebied van Wijnjewoude en WEN gevraagd om werkgroep Leefbaarheid Mestvergisting 2.0 op te richten. In de werkgroep hebben een aantal inwoners van Wijnjewoude en een aantal vertegenwoordigers van WEN zitting. KNHM ondersteunt de afgevaardigden van de buurtverenigingen met technische kennis. KNHM-adviseur Arjen Bosch is voorzitter van de werkgroep.

De werkgroep heeft het afgelopen halfjaar alle mogelijke opties voor centrale of decentrale mestvergisting verkend. Daarnaast is gekeken naar mogelijke overlastpunten.
De werkgroep wil de resultaten zoals die er nu liggen, graag met jullie delen. Dit zijn nog geen eindresultaten, maar de werkgroep maakte een inventarisatie van ca. 10 varianten van mestvergisting, een rangorde van de overlastpunten en aandachtspunten voor de haalbaarheid per variant.

We nodigen jullie hiervoor uit op;
Dinsdag 17 mei om 19.30 uur in de Driehoek, Merkebuorren 3. Deze bijeenkomst is vooral gericht op de buurten in het buitengebied aan de westkant van Wijnjewoude.
Woensdag 18 mei om 19.30 uur in de Swingel, Meester Geertswei 4. Deze bijeenkomst is voor alle Wijnjewoudsters.

We hopen jullie te ontmoeten op één van de avonden in mei!

Namens de werkgroep Leefbaarheid 2.0

Arjen Bosch
arjen.bosch@home.nl

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.