Weer

apr 19 - vr
Wijnjewoude, NL
8°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Jubileumconcert met Frisian Harmonizers

Frisian Harmonizers

Frisian Harmonizers

Op zaterdag 15 maart 2008 gaf Euphonia haar jaarlijkse donateursconcert. Dit jaar werden ze vergezeld door The Frisian Harmonizers. In 2008 is het alweer 85 jaar geleden dat Euphonia werd opgericht! Een bijzonder tintje werd gegeven aan het concert doordat dit voor Euphonia het eerste grote concert was onder leiding van de nieuwe dirigente, Petra Rodenboog.

The Frisian Harmonizers zorgden voor een grandioos optreden tijdens het jubileumconcert van Euphonia. The Frisian Harmonizers is een barbershopkoor en is opgericht in 1996. De barbershopkoren vinden hun oorsprong bij de kapper in Engeland. Mensen moesten vroeger lang wachten voordat ze aan de beurt waren en uit verveling begon men dan maar te zingen. Al gauw werd dit meerstemmig en werden er vele barbershopkoren opgericht. Met dit idee in hun achterhoofd werd ook een barbershopkoor in 1996 opgericht in Friesland.

Jubilarissen

Bocke Dijkstra, Harry v.d. Veen, Fokje Heida, Jeen Posthumus, Jannie de Vries en Jan Klooster

Jubilarissen: Bocke Dijkstra, Harry v.d. Veen, Fokje Heida, Jeen Posthumus, Jannie de Vries en Jan Klooster

Na The Frisian Harmonizers was het tijd voor de jubilarishuldigingen. We hadden een hele rij jubilarissen. De speldjes werden uitgereikt door Christina van der Bijl, voormalig dirigente van Euphonia. Bocke Dijkstra en Fokje Heida spelen al 40 jaar lang bij Euphonia. Harry van Veen heeft ook al een carrière van 40 jaar muzikant zijn op zijn naam staan. Jeen Posthumus en Jan Klooster spelen zelfs al 50 jaar lang bij Euphonia! Ook Jannie de Vries is al 50 jaar muzikant. Euphonia is blij met zulke fanatieke en trouwe muzikanten. Jubilarissen nog  vele muzikale jaren toegewenst!.

<terug>