Weer

apr 16 - di
Wijnjewoude, NL
5°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Contact

Wilt u misschien wel musiceren bij Euphonia? Meer informatie over Jong Euphonia? Of de muziekvereniging financieel steunen, met sponsoring of door donateur te worden? Voor alle vragen over CMV Euphonia kunt u contact opnemen met onze voorzitter of de secretaris. Zie hieronder voor de contactgegevens.
U kunt de vraag ook mailen? Klik <hier> voor het e-mail adres.

Voorzitter

Secretaris

Keimpe v.d. Wal
Ald Duerswald 12
9241 WN Wijnjewoude
Tel: 0516 – 46 30 41Keimpe v.d. Wal

Greetje Altena
Weinterp 69
9241 HC  Wijnjewoude