Kerkepad Weinterp rond 1970

Huidige adres t.o. Weinterp 42. Dit schuurtje was het overblijfsel van en boerderijtje dat aan het kerkpad stond. Het was ooit de bakermat van de familie Koop Koopstra.

Huis familie Hooijsma op de Noorderheide anno 1967

Tekening gemaakt in 1967 door Piet Deunhouwer van het huis van de familie Hooijsma op de Noorderheide. De tekening is een geschenk bij het 25 jarig huwelijk van het echtpaar Hooijsma van haar broer Engbert Braam (op 23 juli 1967).