Boerderij Duerswâld 3, ca. 1965

  In dit huis woonden Klaas en Richtsje (Popkes) de Jong. Daarna Fedde en Teatske Bosscha en lange tijd Mevr. Wibouts. Nu dient het als opslagruimte van de fam. Meerman, die er naast wonen in een nieuw gebouwde moderne woning.

Roel Duursma bij Breeberchspaed, ca. 1977

Roel Duursma op de weg langs de boerderij van Popke de Jong aan het Breeberchspaed. De boerderij stond op de plek waar nu het parkeerterrein is van de kerk- en natuurbezoekers. In 1977 is de boerderij afgebroken ten behoeve hiervan.