Wijnjeterp buurt ca. 1920

Zicht vanuit het westen op buurt. Circa 1920. Links de boerderij waar jarenlang de familie Marten ten Hoor boer was. Tweede huis was de winkel waar Hendrik en Dine de Boer hun kledingzaak begonnen in 1903. De boerderij rechts op… Lees verder

Pool huis ca. 1950, nu DE SPAR

Huis van de fam. Pool circa 1950  afgebroken eind jaren 1960. Dit was eerst een wagenmakerij van een familie Zijlstra met een Eeuwe en Luitsen als wagenmakers. Later heeft Jacob Uithof het bedrijf overgenomen en het vak uitgeoefend tot hij armenmeester werd.… Lees verder

Ald Duerswâld 6, rond 1920

Ald Duerswâld 6, rond 1920. Deze saksische boerderij, werd in 1661 gebouwd. In 1925 is de boerderij afgebroken. De eigenaar was toen de familie Hendrik v/d Ploeg. Ook voorouders van de smid Wilt Feenstra hebben hier gewoond.

Merkebuorren 127 in 1933

De boerderij van de fam. Van der Veen is in 1985 afgebroken. Op de foto Tjibbe v/d Veen met zijn vrouw Rutje en dochter Griet in 1933. Huidig adres Merkebuorren 127.

Gereformeerde kerk ca. 1918

Links voor de kerk de wagenmakerij en boerderij van Houtman. Net zichtbaar voorbij de kerk het huis van Andries Sijtsema. Rechts de boerderij van Meinte Jongsma. Midden het dak van de boerderij van de familie Sijtsema.

Wijnjeterp rond 1939

Wijnjeterp rond 1939, zicht vanaf het westen. Links op de foto de boerderij van Marten ten Hoor en aan de rechterkant de boerderij van Jan Tolsma en de smederij van Tjeerd Linstra.

Merkebuorren 6 rond 1925

Foto genomen rond 1925. De boerderij was  eigendom van Hielke en Hilly Tillema. Huidige  adres Merkebuorren 6. Op de foto Fokeltje Kuperus tussen de koeien in de jister. Haar ouders staan op de achtergrond voor de boerderij.