Merkebuorren 127 in 1933

De boerderij van de fam. Van der Veen is in 1985 afgebroken. Op de foto Tjibbe v/d Veen met zijn vrouw Rutje en dochter Griet in 1933. Huidig adres Merkebuorren 127.

Electriciteit in Duurswoude ca. 1920

Duurswoude rond het jaar 1920, zicht vanaf westen. Hoek Molenlaan met de wagenmakerij van Foppe de Haan. Net zichtbaar daarnaast schoenmaker Wieger Jongbloed. Rechts de boerenwagens voor de smidse van Wilt Feenstra. Rechts verderop bewijst de ladder dat men bezig is… Lees verder

Duurswoude rond het jaar 1918

Duurswoude gezien vanaf het westen rond het jaar 1918. De kinderen op de foto zijn Catharine Inia en Oege Feenstra. Links de textielwinkel van Hendrik de Boer, dan klompmaker Ties van Gans, kruidenier Haaije Loopstra. Rechts staat eerst slagerij Frederik Welfing,… Lees verder

Mounleane Duurswoude rond 1916

  De inrit van de Molenlaan ca. 1916-1918. Achter de lantaarnpaal Foppe de Haan. De kinderen vooraan rechts zijn Roel,Geertje, Martje en Tjiske Duursma. Met fiets is Marten Hofstra (schilder) uit Donkerbroek. De overige mensen zijn niet bekend.

Duurswoude buurt ca. 1939

Duurswoude buurt ca.  1939, zicht vanuit het westen. Links op de foto de woning van de familie Steffen Stoker met onder hetzelfde dak de winkel en werkplaats van schoenmaker Johannes de Jong. Daarnaast café Tjeerd Dijkstra. Rechts de smederij van Wilt… Lees verder

Duurswoude ca. 1950

Duurswoude rond 1950, zicht vanuit het westen. Links op foto de winkeldeur van schoenlapper Johannes de Jong. Dan het café van Tjeerd Dijkstra en de wagenmakerij van Hans en Aukje de Haan. Rechts de oude smidse van Wilt Feenstra en de kruidenierswinkel… Lees verder