Openbare lagere school anno 1954

De Openbare lagere school van Duurswoude gebouwd in 1874 en tot 1958 in functie als school. De foto is van ca. 1954. Huidig adres Merkebuorren 100. T°hans woonhuis van Sip en Joke Visser en groepsaccomodatie Haudmare.

Bakkerij Bosma ca. 1955

Bakkerij Bosma  van circa 1955. Dit was de eerste bakkerij waar Pake Jannes Bosma zijn bedrijf begon. Later groeide dit uit tot koekbakkerij Bosma met zijn bekende product ´de Zoeteliefjes’. Nu Bakkerij Modderman.

Merkebuorren 94, anno ca. 1966

Merkebuorren 94, rond 1966. Aaltje van der Lei -van der  Veen bezig met de was. Dit was de vroegere boerderij van Teun en Willemke Brouwer. Thans bewoond door Meindert van Osen Wietske Jorna.

Buurt Duurswoude, anno 1924 ca.

Buurt Duurswoude, zicht vanaf het oosten, rond 1924. Links het Poolhuis genoemd naar de beide Beppen Marije Pool die er lang woonden. Eerder was dit de wagenmakerij van de familie Uithof. Rechts het boerderijtje van Jan en Geertje  Zijlstra. Eerder was… Lees verder