Weer

apr 19 - vr
Wijnjewoude, NL
7°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

KrystRequest

EINDSTAND  € 6.574

De opbrengst van de kinderkerstmarkt van It Twaspan, Votum Nostrum en peuterspeelzaal De Telle van 18 december was €  1.849. In de nieuwsberichten vind je een verslag van de kinderkerstmarkt. De verkoop van DVD’s van KrystRequest heeft inmiddels € 200 opgebracht. Als je nog een DVD wilt bestellen, kijk dan op de pagina ’tussenstand en doneren’. Op vrijdag hebben kinderen van It Twaspan en Votum Nostrum een prachtige  cheque van € 6.573,80 bij het glazen huis in Leeuwarden gebracht. Een verslag en  foto’s hiervan is gepubliceerd in de nieuwsberichten.

Op zaterdag 14 december vond het grote dorpsbrede kerstevenement KrystRequest plaats. Jong en oud Wijnjewoude is maandenlang in touw geweest om van KrystRequest een mooie happening te maken. Vanaf het invallen van de duisternis liepen honderden inwoners op zaterdag 14 december  langs een kleine tweeduizend lichtjes die als een lint door het dorp waren gezet en die dankzij het prachtige weer nog bleven branden ook. Wandelend langs de lichtjes kwam men onderweg een vijftal kerstbelevingen tegen.

Buurtvereniging ‘De Nije Buurt’ stond aan de Te Nijenhuiswei met ‘kerst is de kerstman’. Je kon er op de foto met de kerstman.
Vandaar ging het door naar het voetbalveld van ODV, waar het koor ‘Looft den Heer’ het thema ‘kerst is gezelligheid’ uitbeeldde in een nagebouwde huiskamer. Het publiek kon mee snoepen van de heerlijkste hapjes terwijl de leden van het koor – sjoelend, kerst-dinerend en mens-erger-je-nietend – naar hartenlust zongen.
Terug ging het via de Loksleane naar de Bremerheide. Hier stond de IJsclub ‘Great Foarût’ met het thema ‘kerst is commercie’ en deelde aan wie maar wilde, warme chocolade melk en koek uit.
Via de Bremerheide ging de tocht verder naar de Welfingstritte. Daar troffen we het gospelkoor ‘Sola Gratia’ – hoe kan het ook anders – uit volle borst zingend rond het thema ‘kerst is vrede’. Aangekomen op de meester Geertswei vonden we de vijfde kerstbeleving verzorgd door de familie Barf. Onder een grote ster troffen we een koukleumende Jozef en Maria aan met het kindje Jezus. De beschuit met muisjes maakten het geboortefeest compleet.

Na de lichtjestocht was het de beurt aan de vele workshops in de beide scholen en in De Swingel. De vele activiteiten werden druk bezocht. Om een uur of zeven, toen de workshops ten einde waren en het in De Swingel wel erg druk begon te worden, werd de argeloze bezoeker verrast door een flashmob. In het geniep georganiseerd door Bertha Langhout, hadden tientallen zangliefhebbers onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat het moeilijke Halleluja van Händel ingestudeerd. Het was een prachtige ervaring.

Aansluitend was er de jaarlijkse kerstsamenzang, dit keer omgedoopt tot KrystRequest Sing-in. Naast de gebruikelijke traditionele elementen – het zingen van bekende kerstliederen en de preek – werd de samenzang dit keer verlevendigd met een optreden van het workshop-gelegenheidskoor en als klap op de vuurpijl het groot KrystRequest kinderkoor. De kinderen maakten ondanks het late tijdstip en de vele rondjes die ze al door de zaal hadden gemaakt, een spetterend, maar ook vertederend eind aan een geslaagd feest. Ze zongen onder meer het door Tim Douwsma geschreven lied ‘Oh Wijnjewoude’ en een prachtig door Wieke Haarsma geschreven bedanklied.

Aan het eind van de sing-in werd de voorlopige tussenstand bekendgemaakt en werd grote waardering uitgesproken voor ál die vrijwilligers uit diverse geledingen in het dorp, die dit feest van samenhorigheid tot een groot succes hebben gemaakt. En natuurlijk bleef hierbij de fantastisch rol van de organisatie van KrystRequest niet ongenoemd! Bij ca. 50 mensen die door ziekte of leeftijd