Weer

apr 19 - vr
Wijnjewoude, NL
8°C

Sponsoren

Dorpsagenda

Jaarvergadering Great Foarút

19-04-2024

Organisatie

Wilt u graag iets indienen in de bestuursvergadering? Wij nemen alle e-mails die verzonden zijn naar bestuur@vvodv.nl mee tijdens onze vergaderingen. Wanneer u hier naar toe mailt wordt deze mail meteen naar alle huidige bestuursleden verzonden en krijgt u normaal gesproken binnen 3 weken een inhoudelijke reactie.

Voorzitter
Jorrit Dreijer
bestuur@vvodv.nl
06 83419127

Penningmeester & ledenadministratie
Oebele Overzet
penningmeester@vvodv.nl
06 13951159

Secretariaat
Jaap Haven
bestuur@vvodv.nl
06 38273978

Voetbalzaken jeugd
Myrthe de Boer
jeugdvoetbalzaken@vvodv.nl
06 55052048

Voetbalzaken senioren
Frank Tuinstra
voetbalzaken@vvodv.nl
06 11828969

Accommodatie, materiaal en velden
Jaap Haven
bestuur@vvodv.nl
06 38273978