Berichten van Plaatselijk Belang

Bestuurlijk overleg
Afgelopen maand heeft PB een bestuurlijk overleg gehad met het college van Burgemeester en Wethouders. Hoewel er het hele jaar door veel contact is tussen PB en het college wordt er jaarlijks een dergelijk overleg gepland om een aantal lopende zaken te bespreken.

Het ontbreekt hier aan ruimte om alle punten die zijn besproken uitvoerig te behandelen maar de rode draad die de verschillende onderwerpen met elkaar verbond is de leefbaarheid in Wijnjewoude. Er spelen veel punten die direct of indirect invloed hebben op de leefbaarheid van ons dorp en PB heeft haar zorgen hierover gedeeld met het college. Het huidige college is nu amper een half jaar actief en dat was voor PB ook reden om de wethouders tijdens dit gesprek nog even te wijzen op de verkiezingsprogramma’s van hun partijen. In deze programma’s stond de leefbaarheid ook centraal en werd onder meer genoemd dat het behoud van voorzieningen als scholen, winkels, dorpshuizen en huisvesting voor jongeren en ouderen van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen. Aangezien dit allemaal punten zijn die op dit moment actueel zijn in Wijnjewoude, zal PB zich er voor blijven inzetten dat deze onderwerpen niet vergeten zullen worden maar hoog op de agenda blijven staan.

Glasvezel
Nog maar een paar weken en dan is het 19 november. Op deze datum moet 60% van de aangeschreven inwoners van de buitengebieden in Opsterland zich hebben aangemeld voor glasvezel om het project door te kunnen laten gaan. Lees hier over de laatste stand. Er is dus nog werk aan de winkel, meldt u snel aan wanneer u dat nog niet heeft gedaan en mobiliseer ook uw buren om hetzelfde te doen. Deze trein komt namelijk maar één keer voorbij dus het zou zonde zijn om deze unieke kans te laten schieten.

Veilig door Wijnjewoude
De werkgroep Verkeer & Veiligheid rekent op uw komst op 15 november in de Swingel. Zoals in de vorige editie van de Bân al is aangekondigd zal op deze avond (vanaf 19:30 uur) niet alleen voorlichting worden gegeven over de vernieuwde verkeerssituaties in het dorp maar is er ook ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat er allemaal beter kan of moet op het gebied van verkeersveiligheid. Met de inbreng vanuit het dorp hoopt de werkgroep een goede basis te hebben voor haar gesprekken met gemeente en politie. Deze beide partijen zijn ook uitgenodigd voor deze avond en de werkgroep hoopt op een grote opkomst vanuit het dorp zodat de ernst van de problematiek goed overkomt op de aanwezige politici. Meer informatie.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *