Dorpsbudget en budget Festival en Muziek 2019

De aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget 2019 kan worden ingediend.

Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten.

Ga naar de Plaatselijke Belangpagina Dorpsbudget. Je leest daar de voorwaarden en de financiële verantwoording over het vorig jaar. Je vind daar ook de link naar het aanvraagformulier. Dien dit in voor 13 april 2019.

Ook de aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek 2019 kan weer worden ingediend.

Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de Stichting Willedei Wynjewâld was opgeheven en het resterende geld beschikbaar was gesteld aan Plaatselijk Belang voor activiteiten die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven stonden in de statuten van de eerder genoemde stichting.

Ga naar de Plaatselijke Belangpagina Budget Festival en Muziek. Je leest daar de voorwaarden en de financiële verantwoording over het vorig jaar. Je vind daar ook de link naar het aanvraagformulier. Dien ook deze aanvraag in voor 13 april 2019.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *