WEN Stap voor stap april 2019

Jongste ontwikkelingen stemmen positief
Maart heeft veel positieve energie gebracht bij WEN. We kregen ruggensteun van belangrijke partijen. Met lokale ondernemers hebben we een bespaarmarkt georganiseerd en ook de ledenvergadering maakt optimistisch over volgende stappen. Er zijn inmiddels 210 huishoudens lid van WEN. Zit jij daar al bij? Als lid bepaal je mee over welke stappen we gaan zetten. Het lidmaatschap kost je niets en je helpt wel het draagvlak van onze ambitie te vergroten. Bovendien krijg je de nieuwtjes rechtstreeks in je mailbox met handige links naar filmpjes etc.

Steun in de rug van grote partijen
Op 14 maart ontving we bestuurders van de provincie, gemeente, Gasunie en LTO Noord in het gebouwtje op het energiepark. Met een feestelijke handtekening bekrachtigden zij, dat ze zich actief willen verbinden aan de ambitie van Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025. Zo maken provincie en gemeente het financieel mogelijk dat WEN een professionele projectmanager kan aanstellen. Gasunie ondersteunt met een flink bedrag en 200 uur deskundigheid. Je vindt een leuk filmpje van de officiële ondertekening op www.wen.frl.

Energie besparen is geld besparen
Op de eerste bespaarmarkt op 12 maart kwamen tientallen dorpsgenoten af. Ze volgden korte workshops over isolatie, led verlichting en energiezuinige wasdrogers, over zonnepanelen en groene leningen. Dat alles verzorgd door lokale ondernemers. In het verslagje van Rigt Bosma, lees je wat er te leren viel over besparing.

Ledenvergadering geen bezwaar tegen zendmast op eigen terrein
WEN leden en buurtvereniging Klein Groningen blijken geen moeite te hebben met het verzoek van T-Mobile om een zendmast te plaatsen op het energiepark. Deze mast vervangt de installatie op de hoogspanningsmast aan de andere kant van de Opperhaudmare. Zo’n mast levert jaarlijks € 5.000 aan vergoeding op. Een mooi bedrag om de vaste lasten van het energiepark te dekken. De vergunningsprocedure van de gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om te reageren op het plan.

Positieve reacties op plannen coöperatieve mestvergisting
Wijnjewoude aardgasvrij komt dichterbij. Met de mest van ‘onze’ koeien kunnen we het dorp royaal voorzien van groen gas. Hoe mooi is het als ons gasleidingnetwerk niet zomaar afgeschreven is en we onze goede apparaten thuis gewoon kunnen blijven gebruiken. 
Voor ons dorp ligt de sleutel voor een succesvolle groen gas productie uit rundveemest in het, op een centrale locatie (energiepark), gezamenlijk vergisten van de mest. De mest wordt dan op gezette tijden, via sleepslangen naar de locatie verpompt. Deze coöperatieve mestvergisting maakt het ook bij een relatief kleine melkveestapel interessant om de kwalijke gassen uit de mest om te zetten in waardevolle energie. Bovendien kan de boer zijn mest gewoon terug geleverd krijgen. Eigenlijk leent hij het dus uit voor gasproductie.

Een eerste onderzoek toont dat al 10 melkveehouders die hun bedrijf op korte afstand van het energiepark hebben, interesse hebben voor deze vorm van energieproductie. Ook de aanwezige leden beschouwen de coöperatieve vergistingsplannen als positief.
De komende tijd moeten er nog wel veel vragen beantwoord worden, zoals over de gevolgen voor de mestboekhouding, over vergunningen, over technische mogelijkheden op het energiepark en natuurlijk over de kosten en baten. Ondertussen gaan we ook kijken of nog meer boeren belangstelling hebben om een groene energieleverancier te worden. Wil je meer weten? www.wen.frl/mestvergisting

Rigt Bosma in bestuur WEN
Door het terugtreden van Grietje Rooks als bestuurslid, is een vacature ontstaan die wordt opgevuld door Rigt Bosma (Tjallng Harkeswei). Grietje blijft gelukkig gewoon betrokken bij het thema Besparen. Lees ook het verslag van de ledenvergadering.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *