Gouden kans voor inwoners Wijnjewoude

Miljoenen euro’s voor verduurzaming Wijnjewoude! Dat klinkt als een sprookje, maar het zou zo maar eens waarheid kunnen worden. Dan kan iedere Wijnjewoudster met flinke financiële steun zijn eigen plannen voor besparing of het opwekken van energie realiseren.

De rijksoverheid heeft een financiële regeling ingesteld waarmee geëxperimenteerd kan worden hoe hele wijken of dorpen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dus onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze regeling heet ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ (lees ook dorpen).

Het dorp Garyp heeft in de eerste subsidieronde van 2018 ruim 5 miljoen euro ontvangen. Geld dat besteed kan worden aan onder andere de aanschaf van warmtepompen en het isoleren van de huizen. Bewoners kunnen mooie bedragen uit de subsidie ontvangen en flink op hun energienota besparen.

Deze regeling is mogelijk ook een unieke kans voor Wijnjewoude om haar ambitie van een energieneutraal dorp in 2025 dichterbij te brengen.
Ook de gemeente Opsterland werkt aan een duurzame toekomst en heeft plannen om samen met WEN een aanvraag in te dienen voor de ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Daarnaast ondersteunen ook provincie Fryslan, Liander, Elkien, Gasunie en andere partijen de aanvraag.

En daar mogen we als inwoners best trots op zijn. Want het is puur omdat er in ons dorp al zoveel gebeurt op het terrein van besparing en opwekking. Wijnjewoude is een echte koploper! Daarom deze gouden kans voor alle inwoners om met financiële steun nog meer besparingsmaatregelen te nemen.

Een aardgasvrij dorp is alleen te realiseren als iedereen er achter staat en bereid is een steentje bij te dragen. Is het dorp daartoe bereid? Wat is voor het dorp belangrijk? Welke behoeftes zijn er? Vragen die beantwoord moeten worden in de subsidieaanvraag.

Om hier achter te komen organiseren gemeente en WEN een aantal bijeenkomsten om in gesprek te gaan met woningeigenaren, huurders, ondernemers en verenigingen etc.
Er is een eerste Proeftuin informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen/buurten op woensdag 5 februari.

De komende weken hoor je meer.

Doe jij ook mee? Pakken we SAMEN die gouden kans?

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: WEN Stap voor Stap februari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *