Septembernieuws van de Swingel

Het coronavirus is hardnekkig en heeft in de afgelopen periode veel invloed gehad op het reilen en zeilen in en van de Swingel. En dat zal nog wel even voortduren. Nu de eerste golf achter de rug is normaliseert de situatie zich echter wel. De meeste activiteiten kunnen gelukkig weer doorgang vinden. Echter wel met in achtneming van de RIVM-maatregelen. De scholen, Longa en DWS maken weer gebruik van de sportzaal. Fysio en diëtiste hebben altijd gefunctioneerd. Diverse vergaderactiviteiten, line-dancing, filmhuis en biljarten zijn weer op gang gekomen.

Cultureel programma
Het optreden van Teake van der Meer op 12 september 2020 gaat niet door om corona-gerelateerde redenen.
Voor 24 oktober 2020 staan er twee concerten van Roon Staal gepland. Zeer de moeite waard. Lees hier meer.

Simmerskoft
Afgelopen zomer heeft de Swingel in tegenstelling tot voorgaande jaren een aantal zomeractiviteiten georganiseerd. Dit ter compensatie van vakanties die in duigen vielen en voor de jeugd die door schoolloze periode en vakantie dicht tegen verveling aan zat. Als afsluiter was er een zeer succesvolle “Simmer yn Wynjewâld” met veel bezoekers en deelnemers. Het organisatieteam verdient hiervoor een groot compliment.

Fitness
Het openstellen van de fitnessruimte is een wat langdradig verhaal, tot spijt van het bestuur. De ruimte is gereed, de toestellen staan opgesteld, doch wat ontbreekt is een omgevingsvergunning af te geven door de Gemeente Opsterland. Wij hopen deze vergunning binnen afzienbare tijd te ontvangen en gaan dan ook direct los. Hou dus de website  in de gaten.

Bouwen en verbouwen
De regelmatige bezoeker heeft kunnen vaststellen dat de zaalruimte van de Swingel een metamorfose heeft ondergaan. Doch we zijn nog niet klaar met onze plannen. Aan de straatzijde zal het dorpshuis nog met ongeveer twee meter worden uitgebreid, zodat keuken en berging ruimer en praktischer worden. Het is de bedoeling dat de entree ook een ander uiterlijk krijgt. Daarnaast zullen er een aantal stappen worden gezet op het gebied van energiebesparing. Te denken valt aan vervanging glasgevels, dakisolatie en vervanging verlichting en optimalisatie van het verwarmingssysteem (sporthal).
Organisatie
Alle activiteiten in de Swingel worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor hun inzet is het bestuur hen zeer erkentelijk. Nog steeds zijn we op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Dus wie daar iets voor voelt wordt bij deze uitgenodigd contact op te nemen.

Uitnodiging
Er vinden steeds meer activiteiten plaats in de Swingel. Als bestuur spannen we ons in om voor elke inwoner van Wijnjewoude van betekenis te zijn. Andersom is het voor ons ook van groot belang om te kunnen vaststellen dat bezoekers graag in de Swingel komen. Blijf dus de dorpsagenda en de agenda van de Swingel in de gaten houden, of kom gewoon eens langs voor een kop koffie of een drankje. U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de Swingel, Alex van der Meer

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *