Berichten van Plaatselijk Belang

Spreekuur
De afgelopen maanden hebben wij het maandelijkse spreekuur niet door laten gaan. Omdat wij er nu van overtuigd zijn dat wij onder verantwoorde omstandigheden het spreekuur weer kunnen laten plaatsvinden, zal er komende dinsdag 13 oktober voorafgaand aan de bestuursvergadering van PB weer een spreekuur zijn. Anders dan voorheen zal dit geen inloopspreekuur zijn, maar werken we op afspraak. Op deze manier kunnen we voldoen aan de coronamaatregelen en toch direct contact hebben met jou als inwoner van Wijnjewoude.

Het spreekuur zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober vanaf 19:00 uur. Als PB iets voor je kan doen, als je iets wilt delen of bespreken, of als je gewoon een goed idee hebt verwelkomen we je dan graag. Maak hiervoor een afspraak via een van de onderstaande contactgegevens!

Verdeling bestuurstaken
Nu ons bestuur weer compleet is, hebben wij de verschillende aandachtsgebieden waar wij ons mee bezighouden opnieuw verdeeld. We zijn blij met de diversiteit van ons bestuur en de verschillende achtergronden van de bestuursleden. Hierdoor hebben we veel kennis en ervaring in huis waarmee we vol vertrouwen aan de slag kunnen.
Een overzicht van de taakverdeling vind je hier. Voor vragen, suggesties en tips kun je contact opnemen met het secretariaat via pbwijnjewoude@gmail.com.

Nieuwbouw
De laatste tijd is PB druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwbouw in ons dorp. In verschillende media is er de laatste tijd aandacht geweest voor nieuwbouw in Opsterland en ook in ons dorp is dit erg actueel. Nieuwbouw kan de doorstroom op de woningmarkt bevorderen en bovendien een positieve impuls zijn voor het ondernemersklimaat in ons dorp.

In nauw overleg met o.a. de gemeente wordt een aantal scenario’s onderzocht. Om speculaties te voorkomen en er nog een aantal onduidelijkheden zijn, kunnen we op dit moment nog niets meer zeggen over deze scenario’s. Wat wel duidelijk is, is dat uitbreiding door nieuwbouw geen optie is. De gemeente heeft aangegeven hierbij ook aan provinciale regelgeving gebonden te zijn. Op de kaart van Wijnjewoude is duidelijk een rode lijn om onze dorpskern aangegeven: hierbinnen kan onder voorwaarden onderzocht worden of er nieuwbouw mogelijk is, daarbuiten is daartoe geen mogelijkheid. Of om met termen van de gemeente te spreken: uitbreiding is geen optie, maar onderzocht kan worden of inbreiding mogelijk is.

Om nieuwbouw te kunnen realiseren wil de gemeente in ieder geval een aantoonbare vraag naar nieuwbouw vanuit ons dorp ontvangen. Wij zijn bezig om hiervoor een vragenlijst te maken waarmee we deze vraag willen inventariseren. Zodra deze klaar is zullen wij ervoor zorgen dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen deze in te vullen. Deze inventarisatie zal in eerste instantie vooral dienen te onderzoeken of er vraag is naar nieuwbouw in ons dorp. Mocht de uitkomst positief zijn dan biedt dat voor ons mogelijkheden om samen met de gemeente meer concreet te onderzoeken wat er voor mogelijkheden voor Wijnjewoude zijn. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *