Berichten van Plaatselijk Belang

Afgelopen maand heeft PB het jaarlijkse Ambtelijk Overleg gehad met de gemeente. Uiteraard vond dit overleg digitaal plaats. Tijdens het Ambtelijk Overleg bespreken we met ambtenaren van de gemeente de uitvoering van gemaakte afspraken.

Tijdens het afgelopen overleg is een aantal zaken aan de orde gekomen, waaronder de perkjes langs de Merkebuorren. De afgelopen jaren moesten de perken langs de Merkebuorren onderhouden worden door de aanwonenden. Vanaf 2021 zal het onderhoud door de gemeente worden gedaan. Er wordt nog gewerkt aan een beplantingsvoorstel en zodra dit klaar is zal deze met de verschillende buurtverenigingen worden besproken.

Ook het oude tracé van de N381 is besproken. Doordat de bomen daar zijn geplant op een onderlaag van puin, zijn deze nu allemaal dood en heeft het geen zin om hier nieuwe bomen te planten. Vanuit het dorp is de suggestie gedaan om hier meerjarige kruiden en bloemen te planten om bijen en andere insecten aan te trekken. Dit is een ontzettend leuk voorstel waar ook veel sociaal maatschappelijke aspecten in zitten waar op dit moment de haalbaarheid van wordt bekeken. Verder zitten er nog veel projecten ‘in de pijplijn’, zoals ze dat zo mooi zeggen. Je hebt ze bijvoorbeeld wel zien staan, de nieuwe graskantkeien op de parkeerplaats aan de Tjerkereed. Deze geluidsarme keien zullen op korte termijn de huidige, lawaaierige variant, vervangen langs de Weinterp.

Wij doen ons best jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle projecten. Helaas is de communicatie vanuit de gemeente niet altijd optimaal, waardoor wij soms pas laat op de hoogte worden gebracht of de uitvoering niet plaats vindt op de vooraf aangegeven momenten. Om geen valse verwachtingen te scheppen zijn wij enigszins terughoudend met het delen van deze gegevens, maar het is goed om te weten dat PB de gemeente tot vervelens toe zal blijven herinneren aan de gemaakte afspraken.

Gezond Wijnjewoude
De werkgroep Gezond Wijnjewoude is druk bezig met het onderwerp Positieve Gezondheid. Laura Steringa is student aan de Hanze Hogeschool in Groningen en zal de werkgroep hierin ondersteunen. Eerder heeft zij zich op de website al aan jullie voorgesteld en hoopt op jullie reacties!

Spreekuur
Voorlopig zal er geen spreekuur plaatsvinden. Uiteraard is PB altijd bereikbaar en ben je via onderstaande gegevens altijd welkom voor vragen of opmerkingen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *