Nieuws van de Swingel

Door de versoepelingen rond het coronavirus, kan ook MFC de Swingel eindelijk weer draaien. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wel zal over enkele weken als de vakanties aanbreken ook de Swingel-activiteit weer naar een rustig niveau worden teruggeschroefd. In elk geval is het fijn dat de fitness in de Swingel nu open is. Na lange tijd kunnen mensen fitnessen in onze supermooie sportschool. Lees hier meer over fitness in de Swingel.

We denken nog na over de mogelijkheden om deze sportzomer gezamenlijk in het sportcafé van de Swingel op het grote scherm wedstrijden (EK voetbal, Olympische spelen e.d.) kunnen bekijken. Hou de website in de gaten!

We hebben een vacature voor het beheer van de Swingel. Tot dusver wordt in de Swingel gewerkt met vrijwilligers, en dat gaat heel goed. Echter het bestuur is ambitieus en wil de Swingel graag op een hoger plan brengen. Meer activiteiten, meer bezoekers en een hoge klanttevredenheid. Om dit te bereiken proberen we met wat kleine professionaliseringsstapjes dit doel te bereiken. Vanzelfsprekend blijven we afhankelijk van onze hoog gewaardeerde vrijwilligers. Het idee is dat ook de vrijwilligers beter kunnen functioneren als leiding en beheer goed georganiseerd zijn. Vandaar de in de advertentie beschreven vacature.

 

Financieel verslag 2020 van Stichting Dorpshuis Wijnjewoude

Exploitatieverslag
Omzet/huuropbrengsten/gemeentelijke bijdragen* € 55.895
Kostprijs van horeca-omzet € 7.403
Overige kosten € 38.317
Afschrijvingen € 10.817
Som lasten € 56.537
Resultaat (verlies)  -/- € 642

*de omzet is samengesteld uit de volgende elementen: horeca-opbrengsten, vaste huur, verhuur ruimtes, verhuur sportaccommodatie, vergoeding schoolgymnastiek, opbrengst reclameborden en ontvangsten van de vrienden van de Swingel.

Ontwikkeling eigen vermogen
Het resultaat 2020 is afgeboekt van het eigen vermogen.
Ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 110.063,–.

Aantekeningen van het bestuur bij de financiële verantwoording 2020
Zoals bij het uitbrengen van de financiële verantwoording 2019 al werd aangetekend is vanwege de coronacrisis de exploitatie 2020 een moeilijk jaar geworden. Het bestuur is van mening dat het feitelijk resultaat 2020 nog bevredigend is. Dit wordt ook veroorzaakt door subsidies en corona-gerelateerde bijdragen van de landelijke en gemeentelijke overheden. Het meevallende exploitatieresultaat 2020 is ook met name te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is.

De Swingel zit nog in een investeringstraject. In 2020 bedroegen de investeringen € 61.027. De financiering hiervan bestaat grotendeels uit investeringssubsidies van Gemeente Opsterlân, Provinsje Fryslân, Oranjefonds, VSB-fonds, de van Teyensfundatie en de PW Jansenstichting. Vanzelfsprekend zijn wij de subsidieverstrekkende instanties zeer erkentelijk voor hun bijdragen Het bestuur streeft naar maximale functiemogelijkheden van de Swingel, zodat alle inwoners van Wijnjewoude zich thuis voelen en aan die activiteiten kunnen deelnemen waarin men is geïnteresseerd.

In 2020 kon de fitnessaccommodatie worden geopend. Daarmee heeft Wijnjewoude een unieke activiteit in haar dorpshuis gerealiseerd. Qua exploitatie zal ook 2021 nog een moeilijk jaar worden vanwege de aspecten van de coronacrisis. Niettemin blijft het bestuur met de activiteitencommissie initiatieven ontwikkelen om de Swingel nog aantrekkelijker te maken.

Alex van der Meer, Bestuur St. Dorpshuis Wijnjewoude

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *