Elk nadeel heb zijn voordeel, ook in de Swingel

De zomer nadert. Het aantal activiteiten in de Swingel vermindert nu enigszins. Daar hadden we qua planning rekening mee gehouden met de op dit moment in uitvoering zijnde verbouwing. Waar we geen rekening mee hadden gehouden, was de pech toen tijdens de verbouwing bleek dat de vloer onder de toiletten en de voor- en achterzaal zodanig waren aangetast door vocht en zwam, dat een toekomstig veilig gebruik onmogelijk zal zijn. Kortom de oude vloer moet er uit en vervangen worden door een volledig nieuwe vloer. Dit betekent dat de verbouwing veel ingrijpender zal zijn en veel langer gaat duren.

Misschien nog wel ernstiger leek de aanslag op het beperkte bouwbudget. Spoedoverleg met de gemeente heeft gelukkig nieuw uitzicht opgeleverd. We zijn de gemeente dan ook zeer erkentelijk voor de adequate reactie en de inhoudelijke bijdrage om tot een oplossing te komen. Nu gaan we uit van de stelling “elk nadeel heb zijn voordeel”. Immers we kunnen nu ook vloerisolatie en vloerverwarming realiseren. Een al langer levende wens in het kader van de verduurzaming van de Swingel. Gevolg van één en ander is wel dat vanaf het verschijnen van deze Bân een groot deel van de benedenverdieping van de Swingel een lange tijd niet meer gebruikt kan worden. De ruimtes van de bovenverdieping en de sport- en fitnessaccommodatie blijven normaal te gebruiken. We hopen snel positief te kunnen berichten over het bouwproces, en een datum voor de heropening en de startdatum van het cafetaria.

Alex van der Meer
Namens bestuur St. Dorpshuis Wijnjewoude

Deel dit bericht

1 reactie

  1. Pingback: De Swingel grondig aangepakt - Wijnjewoude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *