Wen Stap voor Stap december 2022

Zonneweide van en voor het dorp. Het is gelukt!
De zonneweide met ruim 2000 panelen langs de Tolleane levert ons dorp heel wat op. Naast voldoende stroom voor circa 300 huishoudens ook meer biodiversiteit en ieder jaar tientallen duizenden euro’s aan opbrengsten! Wat kunnen we daar met elkaar veel duurzame en sociale dingen mee doen. En dat maar liefst 25 jaar lang! We mogen er heel trots op zijn, dat we dit op eigen kracht voor elkaar hebben gekregen. Zo’n zonneweide van en voor het dorp komt namelijk niet veel voor. Meestal is het een commercieel bedrijf dat de opbrengsten opstrijkt en wordt het dorp tevreden gehouden met een eenmalig bedrag.

Nu eerst de heesterrand inplanten. Help je mee?
Het lijkt ons mooi als het perceel nog voor de officiële opening in mei, is aangekleed met een aantrekkelijke heesterrand waar mens en dier plezier van kunnen hebben. Daarom gaan we op zaterdag 10 december met vrijwilligers een gezellige aanplantdag houden. De heesters worden geleverd door hovenier Mark Veenstra, waarna we ze in de groenstrook langs de Tolleane zullen zetten. We maken er met elkaar een gezellige dag van met een natje en een droogje. Doe je ook mee? Trek laarzen aan en neem je spade mee. Geef je vooraf even op bij Frans Pool 06  57584354.

Provincie omarmt groengasplannen
Russisch gas, iedereen wil er het liefst zo snel mogelijk vanaf. Maar je huis helemaal elektrisch verwarmen, dat zit er voor de meesten van ons niet in. Hoe mooi is het dan dat wij Wijnjewoudsters ons eigen duurzame groene gas kunnen maken uit de koeienmest die we hier hebben. En als onze plannen dan ook nog eens fors bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot uit de stal van broeikasgassen (80%) én stikstof (46%), dan vang je drie vliegen in één klap: Duurzame energie; goed voor het klimaat en goed voor de natuur. Geen wonder dat ons plan voor duurzaam groengas uit rundveemest, bij Provinsje Fryslân in vruchtbare aarde is gevallen.

Het ziet er naar uit dat Wijnjewoude wordt gevraagd om als pilot aan de slag te gaan, zodat kan worden aangetoond of het werkt. En, of met ons bedrijfsmodel inderdaad alle lokaal beschikbare rundveemest (juist ook van kleinere melkveebedrijven) voor de productie van groengas kan worden gebruikt. In dat geval kan het ook landelijk van grote betekenis zijn voor een duurzame warmtevoorziening, zolang er nog geen betere optie is voor het platteland.
Omdat de stikstofuitstoot van veehouderijen flink naar beneden moet, zijn de plannen aangepast op het gebruik van dagverse mest. Daarvoor is aanpassing van de stal wel noodzakelijk. En dat vraagt een flinke investering die de boeren niet helemaal zelf kunnen dragen. Daarom stimuleert WEN de provincie om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Recent hebben de boeren zich nog weer eens positief uitgelaten over het plan. Het is voor hen niet alleen een goede manier om de uitstoot op hun bedrijf fors terug te brengen, maar zeker zo belangrijk, er ontstaat daarmee ook nieuw perspectief voor hun bedrijf. En, ook niet onbelangrijk, het plan is coöperatief, lokaal én circulair, want het digestaat gaat weer terug naar de boeren. Momenteel worden er diverse onderzoeken uitgevoerd om alle aspecten van het plan goed in kaart te brengen.

Isoleren huurwoningen
Ruim 50 huizen van Elkien met een slecht energielabel worden zo spoedig mogelijk geïsoleerd. Het betreft de huurwoningen aan de Meester Geertswei, de duplexwoningen aan de Te Nijenhuiswei met de 4 laagbouwwoningen daarachter en de even nummers 20 tot 30 aan de Welfingstrjitte. Voor deze versnelde actie wordt de WEN-waardebon ingezet en zal er geen sprake zijn van huurverhoging. De uitvoering en het informeren van de bewoners wordt verzorgd door onderhoudsbedrijf Wits.

Overleg Elkien en bewoners
Onlangs waren groepen bewoners van huizen met een A, B en C label door Elkien uitgenodigd voor overlegbijeenkomsten in De Swingel. Doel was om inzicht te krijgen in welke verduurzamingsmaatregelen de voorkeur hebben. Maar vooraf vroegen de bewoners aandacht voor achterstallig onderhoud en ook wil men graag dat de staat van de isolatie eerst goed wordt bekeken. Pas dan kunnen ze bepalen waaraan de WEN-waardebon het best besteed kan worden. Per straat is er een bewoner die als contactpersoon optreedt en de niet aanwezige buren informeert. Er komt per straat een vervolgoverleg om de plannen samen met Elkien concreet te maken. Er was veel waardering voor het initiatief om als huurders een keer op deze manier met de verhuurder in contact te zijn. Zeker voor herhaling vatbaar.

Energiebespaarmarkt voor Wijnjewoudster huurders
Op 14 december ’s middags is er in MFC De Swingel een Energiebespaarmarkt voor huurders in Wijnjewoude. Zij ontvangen daar € 100,- aan munten om ter plekke te besteden aan energiebesparende materialen zoals radiatorfolie, waterbesparende douchekop, ledlampen etc. De markt is een initiatief van gemeente Opsterland in samenwerking met WEN. Alle huurders, ook particuliere, worden hiervoor persoonlijk via een flyer uitgenodigd. Alle huurders zijn welkom, maar krijgen niet opnieuw de 100 euro als zij al eerder naar één van de gemeentelijke bespaarmarkten in andere Opsterlandse dorpen zijn geweest.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *