Fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen aangepakt

Vanaf half oktober wordt een deel van de fietspaden tussen Wijnjewoude en Bakkeveen aangepakt. De asfaltverharding wordt vervangen door beton. Het werk is gegund aan Strukton Wegen & Beton uit Groningen.

Op basis van het beschikbare budget en de inschrijving van de aannemer wordt gekeken welke fietspaden aangepakt kunnen worden. De fietspaden nabij de Slotpleats en in het Oude Bosch hebben prioriteit. Vooruitlopend hierop voeren de eigenaren Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, en de aannemer, de komende weken alvast de nodige voorbereidende werkzaamheden uit.

De fietspaden worden tijdelijk afgesloten. Zodra de concrete aanpak en de planning van de aannemer bekend zijn, volgt de verdere communicatie hierover.

De dorpsbelangen Wijnjewoude en Bakkeveen zijn al enige jaren met de gemeente in gesprek over het achterstallige onderhoud van de recreatieve fietspaden tussen beide dorpen. De eigenaren van deze fietspaden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, hebben onvoldoende middelen om deze fietspaden goed te onderhouden. Daarom is vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep een aanvraag bij de regiodeal Zuidoost Fryslân ingediend. De bijdrage uit deze regiodeal heeft de bovengenoemde partijen nu in beweging gebracht. Met beide eigenaren, gemeente Opsterland en stichting Vlooienmarkt Bakkeveen dragen nu alle partijen bij aan de realisatie van het nieuwe fietspad. Hierbij is afgesproken dat de provincie Fryslân vanuit de gebiedsontwikkeling Koningsdiep opdrachtgever wordt voor de aanpak van deze recreatieve fietspaden.

Deel dit bericht

2 reacties

  1. Pingback: Berichten van Plaatselijk Belang - Wijnjewoude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *