Berichten van Plaatselijk Belang

Onderhoud recreatieve fietspaden
Zoals al gemeld, voert Strukton vanaf 23 oktober groot onderhoud uit aan de fietspaden ten noorden van de Duerswâldmerwei. De asfaltverharding van een deel van de bestaande fietspaden in het bos wordt vervangen door een betonverharding. De betreffende fietspaden zijn in deze periode afgesloten. Met gele borden wordt dit aangegeven.

Opstellen Dorpsvisie
De kinderen van de school hebben hun input geleverd voor de op te stellen Dorpsvisie. Ondertussen is aan alle verenigingen en stichtingen van het dorp gevraagd input te leveren voor de dorpsvisie. Heb je als vereniging/stichting geen bericht gekregen, dan graag een mailtje naar pbwijnjewoude@gmail.com.
Van de ingekomen reacties stellen we een eerste concept op. Ook kijken we naar de uitkomsten van de Dorpsspiegel en betrekken we de vorige dorpsvisie erbij. Wil je daarbij helpen, dan horen we dat graag.
Het concept leggen we woensdag 31 januari om 19.45 uur voor aan belangstellenden. Alle dorpsgenoten zijn daarbij van harte welkom in ‘De Swingel’! Met de daar gemaakte opmerkingen wordt een definitieve versie opgesteld en voorgelegd aan de leden op de ledenvergadering van 19 maart 2024.

Merkebuorren
De Merkebuorren is een ’30 km weg’. Helaas moet geconstateerd worden, dat er regelmatig veel te hard wordt gereden. Vaak ook door de eigen inwoners! Met de betreffende buurtverenigingen is dit overlegd. Maak, zegt de gemeente, zichtbaar door de aankleding, dat de straat ook een leefruimte is en dan met name voor de kinderen. Het is aan de buurten te bepalen, wat men met de adviezen van de gemeente doet. Deze zijn aan de aanwezigen mee gegeven.
Besloten is, dat er bloembakken geplaatst worden. Ook worden er displays op twee locaties opgehangen van 31 oktober t/m 21 november ter hoogte van Merkebuorren 42 en 97.

Jubilea
In 2024 wordt het 125-jarig bestaan van het Plaatselijk Belang Wijnjewoude gevierd. Tevens kunnen we dan vieren dat het in 2023 vijftig jaar geleden is dat Wijnjeterp en Duurswoude zijn samengevoegd tot Wijnjewoude. Om dit te vieren zijn wij druk in overleg en in samenwerking met het dorpsfeest bestuur om het dorpsfeest in 2024 uit te breiden met feestelijke activiteiten voor jong en oud. Binnenkort wordt er contact met de buurtverenigingen opgenomen om de eerste ideeën te bespreken.

Buurtkast
Vooral in deze donkere maanden blijft jouw hulp nodig. Door producten in de Buurtkast te leggen, of bij Veronica te brengen (Merkebuorren 46). Ook giften blijven van harte welkom! Je gift kun je overmaken naar bankrekening NL 89 RABO 0373 7058 91 van Plaatselijk Belang Wijnjewoude. Graag vermelden ‘Buurtkast’.

Buurtsuper
De Buurtsuper heeft onlangs weer  verslag gedaan  van de stand van zaken. Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Belangrijk is om niet te verslappen en het zou mooi zijn, dat we als dorp er nog een schepje bij opdoen! Probeer de boodschappen zoveel mogelijk in eigen dorp te doen. Goed voor de leefbaarheid in Wijnjewoude en het milieu en door bewust boodschappen te doen, ben je uiteindelijk niet duurder uit.

Bloeizone
Zaterdag 21 oktober was er een druk bezochte bijeenkomst van Bloeizone in ‘De Swingel’. We kregen over een gezonde levensstijl op allerlei manieren informatie aangereikt; ook de eigen conditie kon worden getest. De komende weken zijn er puzzelwandeltochten uitgezet. Goed voor geest en lichaam!

Groenbrengpunt
Alle zaterdagen in november is ’s morgens het groenbrengpunt in Ureterp geopend.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *