ALV Plaatselijk Belang

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: mfc de Swingel

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering in MFC de Swingel op dinsdag 19 maart 2024, aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar).

AGENDA

1. Opening: welkom en korte terug- en vooruitblik door voorzitter Tineke Dreijer

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2023 (lees hier) en 4 april 2023 (lees hier)

4. Jaarverslag van de secretaris (lees hier)

5. Jaarverslag en toelichting door de penningmeester (lees hier)

6. Verslag van de kascommissie bestaande uit Henk Oostland en Henk van der Ploeg. Henk van der Ploeg is dit jaar aftredend. Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Na het verslag van de kascommissie wordt aan de ledenvergadering gevraagd de penningmeester decharge te verlenen.

7. Toekomstige vacatures bestuur

8. Rondvraag

9. Pauze

10. Dorpsvisie: Het bestuur heeft de concept Dorpsvisie vastgesteld en wordt vanavond aan de leden gepresenteerd. (lees hier). Wijzigingsvoorstellen ontvangen wij graag voor 16 maart a.s., zodat deze kunnen worden opgenomen in de presentatie.

11. Sluiting.

Na afloop is er nog een hapje en een drankje.

Wil je de verslagen en de dorpsvisie via de mail of geprint ontvangen? Neem dan contact op met de secretaris pbwijnjewoude@gmail.com of bel met 06 22627218.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *