Berichten van Plaatselijk Belang

Vacature
Je zit vol goede ideeën waarmee van jouw geliefde Wijnjewoude een nóg leuker dorp gemaakt kan worden om te wonen, werken of verblijven. Maar verder dan je naaste omgeving kom je niet met het delen van deze ideeën. Je bent bovendien druk met werk, sport en je sociale leven, dus veel tijd om je plannen verder uit te werken heb je ook niet. Toch knaagt het wel aan je omdat je vanwege je enthousiaste instelling je toch graag wilt inzetten voor het dorp. Je hebt nog wel een avondje per maand tijd over maar mist de gelijkgestemden en de juiste contacten om echt concrete stappen te zetten.
Wanneer je je hierin herkent of wanneer je iemand kent die jou elke keer verveelt met zijn of haar praatjes met kansen voor Wijnjewoude, hebben wij goed nieuws voor je! Er is namelijk een vacature in het bestuur van Plaatselijk Belang. Dé kans om je samen met de andere enthousiaste bestuursleden in te zetten voor Wijnjewoude. Ben je geïnteresseerd in deze vacature of wil je er meer over weten, stuur dan een mailtje naar pb@wijnjewoude.net of bel naar 06-18724514.

Brengpunt Groenafval Ureterp
In maart kunt u uw tuinafval elke zaterdag van 09:00 – 13:00 uur brengen naar het Brengpunt Groenafval (Mounleane 12, Ureterp)

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering op:

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar)
Plaats: MFC De Swingel

Agenda
1. Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks
2. Mededelingen
Verslag van de werkgroep Verkeer en Veiligheid
3. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2018
De notulen vind je hier. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in de zaal
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
7. Bestuursverkiezing
Aftredend:
− Frits van der Meulen. Aline Stroetinga is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
− Jeannette van der Molen. Voor deze vrijgekomen plaats staat nog een vacature open. Belangstellenden kunnen contact opnemen via pbwijnjewoude@gmail.com of 06-18724514 (ook voor meer informatie over de vacature).
− Grietje Rooks. Wietske Engwerda is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Ontspannende activiteit
11. Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Martin de Vries, secretaris

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *