Ledenvergadering Plaatselijk Belang

  • Startdatum:
  • Einddatum:
  • Locatie: MFC de Swingel

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

AGENDA

1. Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks
2. Mededelingen en korte toelichtingen op huisvesting en verkeer en veiligheid
3. Taakontheffing leden Stuurgroep N381
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2017
De notulen vind je hier. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in de zaal

5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid
8. Bestuursverkiezing
Aftredend: Janny Janssen. Sybren de Boer, Weinterp 65, is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris

9. Rondvraag
10. Pauze
11. PuBquiz Wynjewâld*
12. Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude
Janny Janssen, secretaris

*Wie is de beste dorpskenner, gaat met de eer strijken en komt met de mooie prijzen thuis?

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *