Fryslân fan Boppen

Er werd uitbundig gevlagd op deze 75e Friese Bevrijdingsdag. Veel dorpelingen hebben gehoor gegeven aan de oproep om met Friese, Nederlandse of Dorpsvlag 75 jaar bevrijding te vieren. Ook zijn vandaag opnamen gemaakt voor het programma ‘Fryslân fan Boppen’ van… Lees verder

Werkzaamheden aan de weg

In de Merkebuorren worden binnenkort twee wegversmallingen aangelegd. Ook worden bestratings- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de weg van Wijnjewoude naar Bakkeveen. Hierdoor zal op verschillende momenten in april en mei verkeershinder ontstaan. De wegversmallingen komen aan de westkant, bij Merkebuorren… Lees verder

Swingelnieuws

Het is nog maar enige weken geleden dat ik het dorp kon uitnodigen voor het openingsfeest van de gerenoveerde Swingel. Echter Corona gooide roet in het eten, en niet zo’n beetje. Inmiddels hebben we de teleurstelling van het niet-doorgaan van… Lees verder