Bericht van Plaatselijk Belang

Ledenvergadering 27 maart
De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang is op dinsdag 27 maart. Klik voor de agenda, de notulen van maart 2017,  het jaarverslag van de secretaris en voor het jaaroverzicht van de penningmeester.

Het wordt een avond met speciale aandacht voor de actuele onderwerpen Huisvesting en Verkeer en Veiligheid. Beide werkgroepen vertellen kort over de signalen die ze uit het dorp hebben opgepakt, de doelen die ze zich hebben gesteld en het plan van aanpak dat ze daarbij gaan hanteren.
Verder worden de leden van de Stuurgroep N381 na ruim 10 jaar trouwe inzet ontheven van hun taak. De laatste nog te realiseren onderdelen van de gebiedsontwikkeling behoren inmiddels tot de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.

Na de bestuurlijke verantwoording over het afgelopen jaar en de bestuurswisseling, is het tijd voor echte Wynjewâldster ontspanning.
We spelen de PuBquiz Wynjewâld. Wie is de beste dorpskenner?
Of je hier nou geboren bent of nog maar kort woont, je maakt goede kans op een van de mooie prijzen. Het wordt een niet te missen Wynjewâldster avond.

Melkfabriek Klein Groningen
Nog enkele dagen en het gebouw van de melkfabriek in Klein Groningen behoort tot de categorie gekoesterde dorpshistorie. De locatie krijgt een nieuwe toeristische en recreatieve functie. De uitnodiging is inmiddels huis aan huis bezorgd

Enquête dorpsspiegels
Graag wil PB ook langs deze weg alle dorpsgenoten bedanken die hebben meegewerkt aan de enquête dorpsspiegels. Uw tijd en aandacht wordt erg op prijs gesteld. De resultaten worden waarschijnlijk in april bekend.
Wij blijven ons best doen voor de leefbaarheid van Wijnjewoude en hopen dat u ons ook de komende tijd blijft voeden. U bent van harte welkom op ons maandelijkse inloopspreekuur. Mocht u nog geen lid zijn van PB, bel even met 0516-480562 of meld u aan op via deze website.

Groenbrengpunt Ureterp
Geopend op alle zaterdagen in maart van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 13 maart van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *