Het dorpssteunpunt

Onlangs is huis aan huis een brochure bezorgd van de gemeente Opsterland. Hierin vindt u in het kort de nieuwe opzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze ondersteuning wordt nu geregeld via het gebiedsteam Opsterland. In dit team werken professionals… Lees verder