Pieter Kamminga als groenteboer ca 1965

Pieter Kamminga als groenteboer onderweg met zijn kar om verse groenten uit te venten rond 1960-1970 Jappie Kamminga bevoorraadt de groentekar voor zijn broer Pieter.

Weinterp 58 ca. 1985

De eerste boerderij werd bewoond rond 1960 door de familie Jan Jongsma. Later door de familie Hielke Tillema en is woon-werkboerderij van boekhoudkantoor Bouma. Tweede huis links was ooit kruidenierszaak Joh. Smit . Daarnaast bakkerij Bakker. Tegenover de boerderij stond… Lees verder

Smederij Linstra anno ca 1979

De leegstaande smederij Linstra vlak voordat Rink van der Mei er een melkzaak in begon (daarvoor woonde ze in de Oude Smidse). Op deze plek is nu elektriciteitszaak WABE gevestigd. Huidige adres Merkebuorren 46.

Café bij de Trambrége anno ca. 1910

Een multifunctioneel gebouw bij de Trambrége nog in de beginjaren van haar bestaan. Huidige adres Compagnonsfeart 74. De familie Pals had er een winkeltje, het grootste gedeelte diende als café en ook was er een barbier aan het werk. Later… Lees verder

Café de Witte Zwaan anno ca. 1920

Café de Witte Zwaan van Sieger Kamminga. Nu woning Frits Bosma, Merkebuorren 91. Daarnaast net zichtbaar verver Friso, nu fam. Roffel. Dan het huis van postloper De Roos, nu fam. Weening en dan de boerderij van Wieger Hoornstra, nu Jannes Bosma.… Lees verder