Weinterp 56 anno ca. 1955

Eerste huis links was rond 1950/60 de kruidenierszaak van de fam. Joh.Smit. Het tweede was de bakkerij van Jappie en Fimke Bakker-Bakker. In het derde huis woonde ene Stamhuis die daar een petroleumhandel dreef. Het vierde huis werd rond die… Lees verder

Merkebuorren 33-34 ca. 2002

Op onderstaande foto v.l.n.r. Geert van der Molen, Meester Hellingwerf, Sipke Brouwer, Tjeerd Postumus met zoon Jelte voor op de fiets, Doetsje Schaap-Stoker en Willy Klooster.  

Boerderij Oosterloo anno ca. 1926 te Duurswoude

Boerderij R. Oosterloo (1926). Is dit de boerderij die ooit stond naast de Ned. Hervormde Kerk in Duurswoude ??. Deze is verplaatst naar de straatweg en is nu Bed en Brochje “Duerswâld”.

Boerderij Dijkstra aan de Weinterp anno ca. 1910

Boerderij van de familie Popke Veenstra aan de Weinterp. Daarvoor woonde hier de familie Broekstra. De twee heren op de foto zijn C. en A. Dijkstra, waarschijnlijk de eerste bewoners van deze nog nieuw aandoende boerderij. Huidig adres Weinterp 55.… Lees verder

Café de Witte Zwaan anno ca. 1920

Café de Witte Zwaan van Sieger Kamminga. Nu woning Frits Bosma, Merkebuorren 91. Daarnaast net zichtbaar verver Friso, nu fam. Roffel. Dan het huis van postloper De Roos, nu fam. Weening en dan de boerderij van Wieger Hoornstra, nu Jannes Bosma.… Lees verder