Kerkepad Weinterp rond 1970

Huidige adres t.o. Weinterp 42. Dit schuurtje was het overblijfsel van en boerderijtje dat aan het kerkpad stond. Het was ooit de bakermat van de familie Koop Koopstra.

Huis familie Hooijsma op de Noorderheide anno 1967

Tekening gemaakt in 1967 door Piet Deunhouwer van het huis van de familie Hooijsma op de Noorderheide. De tekening is een geschenk bij het 25 jarig huwelijk van het echtpaar Hooijsma van haar broer Engbert Braam (op 23 juli 1967).

Boerderij Jongsma, Opperhaudmare ca. 1955

Boerderij Geeuwke Jongsma aan de Opperhaudmare 40. In de zestiger jaren is het woongedeelte vervangen door een nieuwe woning naast de schuur. Eerder woonde hier tot 1935 de familie Andries Mulder.

Boerderij Jan Jongbloed Petersburg, anno 1950

Boerderij Jan Jongbloed en huis van Klaas Jager rond 1950. Huidige adres Petersburg 29. Tot begin 1916 woonde hier mevr. Welfing-Bergsma. Op de achtergrond, aan de overkant van de vaart het huis van de familie Klaas Jager. Dit huis is rondom… Lees verder