Boerderij Oosterloo anno ca. 1926 te Duurswoude

Boerderij R. Oosterloo (1926). Is dit de boerderij die ooit stond naast de Ned. Hervormde Kerk in Duurswoude ??. Deze is verplaatst naar de straatweg en is nu Bed en Brochje “Duerswâld”.

Duurswoude buurt A, nu Merkebuorren 95, anno ca. 1965

Duurswoude buurt A. Nu: Merkebuorren 95. Eerder de woning van postbesteller de Roos en later van Sûpenbrijkarreman (Dy Friezen, se ite harren siik oan ierpels, mar wer soun oan sûpenbrij!) Anders van der Bos. Nu woont hier de familie Weening-Dijkstra.