Merkebuorren 56 anno ca. 1960

Huidige adres Merkebuorren 56. Dit was de fietsmakerij en -handel van eerst de familie Bôte Bloemhof tot circa 1949. Daarna van de familie Jan Spiekhout tot circa 1975.

Christelijke school Wijnjeterp1972

Christelijke school ca. 1972. Vlak voor de verhuizing van de school naar de nieuwbouw. De woning staat er nog. Op de plek van de school is nu een parkeerterreintje.

Slagerij Tolman anno 1912

Slagerij Tolman tijdens de bouw in 1912. Eertijds stond hier de manufacturenwinkel van Rinsje Zandberg. In 1912 werd het de slagerij van Jan Tolman. Bij de nieuwbouw hiervan werd deze foto gemaakt. Op de steiger staat Tjalling Keuning links en zijn… Lees verder

Boerderij van Sijtsema anno ca.1912

Familie Sijtsema, circa 1912. Op de foto staan Jan en Renska Sijtsema voor de oprit van hun boerderij. Het huis wordt nog steeds bewoond door latere generaties Sijtsema.

Wijnjeterp buurt anno 1930 (ca.)

Wijnjeterp buurt ca 1930; zicht vanuit het westen. De huizen van links naar rechts: Eerst het schoolhuis van  hoofdmeester Kieft. Dan het huis van ondermeestermeester Hellingwerf. Dit huis werd later door hem geruild met textielwinkel eigenaar Jan Loopstra. Dan de boerderij… Lees verder

Duurswoude, grens Wijnjeterp anno ca. 1929

Zicht vanuit Duurswoude op de grens met Wijnjeterp ca. 1929. Links bakkerij Arend Lok (nu Joop van Bergen). Daarnaast slagerij Tolman en de hoeden- en pettenwinkel van de weduwe Te Nijenhuis. Rechts vooraan het echtpaar Iele Dijkstra. Andere personen onbekend.

Wijnjeterp buurt, anno 1925 (ca.)

Op de foto met paard en wagen kinderen en buren. Personen zijn onbekend. De fotograaf stond op het punt waar de Bûtewei uitkomt op nu de Merkebuorren. De boerderij rechts is van boer annex wagenmaker Houtman. Links net zichtbaar bakkerij… Lees verder