Tjalling Harkeswei 84 anno ca. 1970

Tjalling Harkeswei 84. Boerderij van Familie Engbert Dijkstra, nu van familie Wietse Dijkstra. Oorspronkelijke bouwjaar 1953. Vroeger was hier een strohok, waar in gewoond werd en ook het vee stond. Het vee at het hok langzamerhand op.

Wijnterpersluis anno ca. 1945

Uit 1945  is deze foto ter hoogte Compagnonsfeart 80. Je kijkt richting Brouwerswyk, vanaf de Sluis naar het oosten. Rechts op deze foto staan, achter de “Jarrebakˮ, Hero v/d Meulen (links) en Anne (zoon van Evert) Sikkema (rechts). De boerderij… Lees verder

De Driehoek vanaf het doktershuis ca 1920

De Driehoek gezien vanuit de tuin van het doktershuis. Linksvoor de boerderij van Hendrik Ottes Dijkstra. Later van Harm Berga en Watse Hofstra. Daarnaast het huis van Lolke Loopstra en verder weg de boerderij van Hâns Boschker.

De Driehoek ca. 1960

Rechts op foto de boerderij van Hoatse Hofstra, eerder van Harm Berga en H.O. Dijkstra. Links nog net zichtbaar het postkantoor en het huis van Hildebrand v/d Meulen. De boerderij was al onbewoond toen hij door brandstichting op nieuwjaarsmorgen 1974… Lees verder

De Driehoek ca. 1955

Vanaf richting Hemrik. Het eerste huis links is van politieman van der Zee. Het tweede van Hendrik Ottes Dijkstra en het derde de boerderij van Harm Berga later van Hoatse Hofstra.