Tjalling Harkeswei 86 ca. 1970

Tjalling Harkeswei 86. Boerderij voorheen familie Wietse Thys de Jong. Daarna woonde hier de familie Jan v/d Lei en nu de familie Thys van der Lei.

Tjalling Harkeswei 84 anno ca. 1970

Tjalling Harkeswei 84. Boerderij van Familie Engbert Dijkstra, nu van familie Wietse Dijkstra. Oorspronkelijke bouwjaar 1953. Vroeger was hier een strohok, waar in gewoond werd en ook het vee stond. Het vee at het hok langzamerhand op.

Sluis bij Wijnjeterp anno ca. 1930

  Links van de vaart verscholen achter de bomen het sluiswachterhuis en de boerderij van Anne Lipstra. Rechts groenteboer Visser, loodgieter Roel Bijma, bakker Cornelis Dijkstra, kruidenier Krikke en schoenmaker Marten de Jong.

Sluis te Wijnjeterp anno ca. 1949

Verste huis rechts van de vaart is van Hero van de Meulen. Dan komt Marten de Jong schoenmaker. Kruidenier Krikke woonde daarnaast en dan de bakkerij van Cornelis Dijkstra.

Wijnterperverlaat anno ca. 1920

    De sluis te Wijnjeterp anno ca. 1920. Boerderij links van de vaart: Anne Lipstra. Rechts van de vaart eerst groenteboer Visser, later Melle de Boer. Dan loodgieter Roel Bijma, later Kirtan yoga- en meditatiecentrum. Dan bakker Dijkstra, later… Lees verder

De sluis anno ca. 1909

Het eerste huis links is het sluiswachtershuis. De tweede boerderij is van Anne Lipstra. Rechts van de vaart Roel Bijma de loodgieter en bakkerij Dijkstra.