Gereformeerde kerk anno 1918 ca.

Gereformeerde kerk, circa 1918 zicht vanaf het westen. Links de boerderij van Meinte Jongsma. Voor de kerk het huis van Andries Sijtsema. De andere huizen in de rij moesten nog gebouwd worden.

Bûtewei rond 1920 gezien vanuit het westen

De uitrit van de Bûtewei op de hoofdweg (nu doodlopend). Achter de woning van timmerman Jan Rooks links is de Gereformeerde school nog net zichtbaar. Vooraan de kerk en de boerderij van Houtman.

Wijnjeterp anno 1935, zicht vanuit het westen

Wijnjeterp streek anno ca. 1935. Zicht vanuit het westen. Thans Merkebuorren. Het eerste huis rechts van dit rijtje nog vrij nieuwe woningen is het woonhuis van smid Popke Blaauw. Daarnaast de Weduwe de Jong en dan woning en winkel van  kruidenier… Lees verder

Wagenmakerij Houtman, circa 1917

Wagenmakerij Houtman van circa 1917. Het huis rechts van de kerk was van Geeuwke Sijtsema. Links van de kerk de boerderij annex wagenmakerij van Houtman. Daarnaast net zichtbaar de woning van Jan de Hoop, de pastoriewoning en de boerderij van Andries… Lees verder

Café Johannes Brandsma anno ca. 1925

Café Landzicht is nu Weinterp nr. 15 Op de foto kinderen van zondagsschool uit de jaren twintiger jaren, gekiekt voor café ,,Landzichtˮ, waar deze school zondags werd gehouden. Caféhouder was in die tijd Joh. Brandsma, die naast het runnen van… Lees verder