De Driehoek gezien vanuit Donkerbroek ca. 1920

Driehoek vanaf richting Donkerbroek. De boerderij links is van Hendrik Ottes Dijkstra. De woning rechts van Lolke Loopstra met daarin ook het postkantoor tot 1928. De twee wegwerkers zijn Minne Smid en Jan Hofman

Café Wietse Jongsma ca. 1915

Driehoek vanaf richting Hemrik. Links het café met doorreed van Wietse Jongsma. Rechts het doktershuis van dokter Geert Berghuis. In het midden de kledingwinkel van Hendrik B. de Boer.

Boerderij Roel Jonkman Wijnjeterp

Afgebroken 1964. Boerderij van Roel Jonkman, voor ca. 1931 woonde hier H. Kerkhof. Boerderij stond naast de ingang oostelijke van de tunnel.

Kledingzaak Jeep Koopstra

Jeep Koopstra voelde zich in tegenstelling van zijn drie broers niet geroepen om boer te worden en koos als jongeling ervoor met een koffer vol kleding de boer op te gaan. Om zekerheid voor een goede belegde boterham te verkrijgen… Lees verder